iyileştirme tasarı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iyileştirme tasarı kelimesinin manası:

 1. Yaşam ölçünlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken konut topluluklarında, çevre koşullarının düzeyini yükseltmek amacıyla geçici süreleri kapsamak üzere düzenlenen tasar.

iyileştirme tasarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kitapla iyileştirme: Kişilerin sorunlarını öğrenmek ve onları iyileştirmek için kitaplardan yararlanma yolu. Devamını Oku

 • kümeyle iyileştirme: Öğrencilerin kişisel sorunlarını danışman, okul ruhbilimcisi ya da ruh çözümleyicininin de bulunduğu küçük bir küme içinde tartışarak çözmeleri ve yeniden eğitilmeleri için baş vurulan bir iyileştirme tekniği. Devamını Oku

 • toprağı iyileştirme: İşe yaramayan ya da verimsiz toprakların, verimli duruma getirilmeleri amacıyla başvurulan yöntemlerin tümü. Devamını Oku

 • örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • iyileştirme: İyileştirmek işi, ıslah. Devamını Oku

 • iyileştirme denetimi: (Nitelik denetimi) Özürlü bulunan birimleri ayıklamaya ve bunların yerine etkin birimleri almaya yönelik üretim denetimi. Devamını Oku

 • oyunla iyileştirme: Duygusal bakımdan tedirgin çocukların içe itilmiş isteklerini, bilinçaltı korku ve yılgılarını öğrenmek, özel biçimde hazırlanmış gereçlerle onların davranım bozukluklarını gidermek için başvurulan bir yöntem. Devamını Oku

 • dikdörtgensel örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Her bölükte k işlem olmak üzere tasarımın tümünde k (k+1) işlemin bulunduğu örgü tasarımı. Devamını Oku

 • geniş kapsamlı tasar: Bir kentin ya da başka bir yerleşim yerinin uzun dönemdeki özdeksel gelişmesini ilgilendiren toplumsal, ekonomik, ekinsel ve topraktan yararlanma ile ilgili genel yöneltileri gösteren, bunlar arasında eşgüdüm sağlayan ve yerel yönetimlerin yetkili örgenlerince düzenlenen tasar. bkz. ana düzentasar, geneltasar. Devamını Oku

 • deney tasarımı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren istatistik dalı. Devamını Oku

 • kentsel tasarçizim: 1 – Yapı adacıklarına, komşuluk birimlerine ya da kentin tümüne, işlevlerini daha iyi yerine getirmesi ve göze güzel görünmesi amacıyla biçim verme süreci. 2 – Bununla ilgili bilim dalı. 3 – Bu uğraş sonucunda ortaya çıkan tasar ya da tasarı. Devamını Oku

 • bağlı bölük tasarımı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacıyla kullanılan bir tür eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • tasarı: Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje Örnek: Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi. H. E. Adıvar Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha Örnek: Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı. Y. K. Karaosmanoğlu Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve Devamını Oku

 • ihracatı geliştirme etüd merkezi: Türkiye dışsatımının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla 1960 yılında kurulmuş ve 2001 yılında yeniden yapılandırılarak Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanan kurum. Devamını Oku

 • örgü dördül tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar