iyonomer sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iyonomer kelimesinin manası:

 1. Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer.
 2. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer.

iyonomer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iyonomer reçine: Hem iyonik hem de kovalent bağları içeren, esas bileşeni etilen olan polimer. Devamını Oku

 • polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: Devamını Oku

 • inorganik kimya: Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı. Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal Devamını Oku

 • zincir: Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. Art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi Örnek: Otomobillerin bitmez tükenmez zinciri üzerinden geçiyor. A. İlhan Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet. Devamını Oku

 • glikolipit: (Yun. glykys: tatlı; lipos: yağ) Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şekerlerle kovalent bağlarla birleşmesi ile oluşan bileşik lipit. Glukolipit. Lipitlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan bileşik lipit. Genellikle hücre zarlarında Devamını Oku

 • peptidoglikan: Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir Devamını Oku

 • polymer: Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer Polimer Devamını Oku

 • amilopektin: Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit. Devamını Oku

 • van der waals kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. Devamını Oku

 • azrak toprak metalleri: Yerkabuğunda üç değerlikli bileşikleri bulunan, kimyasal özellikleri çokbenzeşik, Öğeler Dizgesinde atom sayıları 57-72 arasındaki lantanitler ile skandiyum ve itriyumdan oluşan öğeler kümesi. Devamını Oku

 • mum: Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı Örnek: Kandil geceleri bu velilerin yerleri mumlarla donanırdı. Y. K. Beyatlı Bal mumu. Devamını Oku

 • konformasyon: Bk. konoluşum Bir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. Birkonformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur. Devamını Oku

 • hidroliz: Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime. Bk. suylakesim Devamını Oku

 • polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz Devamını Oku

 • poliizoprenoit: (Yun. polys: çok; isos: eşit) Uzun zincirler hâlinde izopren polimerlerinden oluşan çok çeşitli bileşikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar