izahname 1. sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte izahname 1. kelimesinin manası:

 1. Uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sisteminin eki olup, bu sınıflandırma sistemine göre düzenlenen ve eşyanın görünümü, özellikleri, üretim yöntemi ve kullanım alanları gibi bilgileri içeren belge. 2. prospectus Sermaye piyasası araçlarının halka sunulmasında, şirketle ilgili finansal durumu dahil bir çok konuda ayrıntılı bilgi vermek amacıyla düzenlenmesi gerekli olan belge.

izahname 1. ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma Örnek: Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam. O. V. Kanık Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı Fr. Dinleyicilere herhangi bir mevzu hakkında bilgi vermek gayesiyle Devamını Oku

 • kurs: Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek. Devamını Oku

 • seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı. Üniversitelerde öğretim elemanının yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma Devamını Oku

 • haşiye: Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot. Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyle başka Devamını Oku

 • yeni gelen kitaplar listesi: Okuyuculara, kitaplığa yeni gelen yapıtlar üzerine bilgi vermek amacıyle düzenlenen liste. Devamını Oku

 • eğitici film: Belirli bir konuda eğitmek, özellikle bir meslek konusunda yetişkinlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmış film. Devamını Oku

 • yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. Devamını Oku

 • yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. Devamını Oku

 • uzman: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan Örnek: Biz de, işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum. H. Taner Bilirkişi. Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi Devamını Oku

 • sempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni. Bilgi şöleni Devamını Oku

 • açıklamak: Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Devamını Oku

 • ansiklopedik: Ansiklopedi ile ilgili. Her konuda biraz bilgi sahibi olan (kimse). Devamını Oku

 • çıkarma harekatı: Düşman işgalinde olan bir kıyıya, güvenli bir köprübaşı kurmak amacıyla düzenlenen ve çeşitli birliklerin görev aldığı askerî harekât. Bir konuda kamuoyu oluşturmak veya yandaş toplamak için yoğun faaliyet gösterme. Devamını Oku

 • sorun tarama listesi: Bir okulda okuyan öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunların saptanması için düzenlenen, bu konuda bilgi derlemeye yarayan liste. Devamını Oku

 • sağlık bilgisi: Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen. Hijyen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar