izgesel yoğunluk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte izgesel yoğunluk kelimesinin manası:

 1. Işınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğinliği.
 2. Işınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğinliği.

izgesel yoğunluk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • izgesel diziler: Bir öğenin verdiği çizgisel izge dizgesinin dalga boylarına göre sıralanması. Bir öğenin verdiği çizgisel izge dizgesinin dalga boylarına göre sıralanması. Devamını Oku

 • izgesel duyarlık: Bir algıcın izge boyunca değişik ışınımları için ölçü duyarlığı. Bir ışıl yaprak asıltısının değişik dalga boyunda ışınımlarakarşı bağıl duyarlığı. Devamını Oku

 • izge: 1-Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü. 2 – Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım. Devamını Oku

 • tayfsal yoğunluk: (bir ışıkölçümsel büyüklüğün) (Alm. einer photometrischen Grösse) (Fr. d’un grandeur photométrique) (İng. of a photometric quantity) Verilmiş bir dalga, boyunu çerçeveleyen sonsuz küçük bir aralıkta alınmış söz konusu büyüklüğün, o aralığa bölümü. Not: Frekanslar, dalga sayıları ya da bunların logaritmaları için de bu deyim kullanılır. Karışıklığı önlemek için, örneğin, “frekans cinsindentayfsal yoğunluk” biçiminde açıkça belirtilmelidir. Devamını Oku

 • izgesel ışımölçer: Herhangi bir ışınım izge-erke dağılımını ölçen ya da bir telsiz vericisinin dalga boyu-yeğinlik çıktısı belirtkenini çözümleyen aygıt. Herhangi bir ışınım izge-erke dağılımını ölçen ya da bir telsiz vericisinin dalga boyu-yeğinlik Devamını Oku

 • izgesel ışımölçer: Herhangi bir ışınım izge-erke dağılımını ölçen ya da bir telsiz vericisinin dalga boyu-yeğinlik çıktısı belirtkenini çözümleyen aygıt. Herhangi bir ışınım izge-erke dağılımını ölçen ya da bir telsiz vericisinin dalga boyu-yeğinlik Devamını Oku

 • yoğunluk süzgeci: Rengi etkilemeksizin, bir mercekten giren ışığın yeğinliğini azaltan açık ya da koyu gri süzgeç. Devamını Oku

 • süreksiz izge: Ayrı dalga boyları için ayrık çizgilerden oluşan izge. Ayrı dalga boyları için ayrık çizgilerden oluşan izge. Devamını Oku

 • kızılaltı izge: Görünür kırmızılığın bittiği, 7,5 X 10(…)cm. den, 3 x 10(…) cm. ye değin giden dalga boylarını kapsayan akımmıknatıssal izge. Görünür kırmızılığın bittiği, 7,5 X 10(…)cm. den, 3 x 10(…) cm. Devamını Oku

 • ufakdalga izgesi: Özdeciklerin dönmeleriyle oluşan, erke düzeyleri arasındaki geçişlerde salınan türden ışık dalga boylarına ilişkin izge. Devamını Oku

 • çözme gücü: Bir ışıksal aygıtın, birbirine yakın noktalanın ya da nesnelerin ayrık görüntülerini verebilme gücü. Bir izge gözlerin yakın dalga boylarını ayırabilme gücü. Devamını Oku

 • izgesel ışılölçer: Bir ışık kaynağının izgesel enkesinin dalga boylarına göre dağılımını çözümleyen, aygıt. Bir ışık kaynağının izgesel enkesinin dalga boylarına göre dağılımını çözümleyen, aygıt. Devamını Oku

 • spektrum: Bk. izge Yelpaze Beyaz ışığın Devamını Oku

 • izgebilim: Öğecik yada özdeciklerin soğurduğu, saldığı ışıkları,dalga boylarına göre ayırıp her birinin yeğinliğini ölçme (çözümleme) yöntemlerini ve kuramlarını içeren bilim dalı. Devamını Oku

 • spektrometre: Bk. izgeölçer Sabit yarıklı monokromatöre sahip bir fotometre (Bazı cinsleri elektronik ölçüm cihazına sahip spektroskop) veya kırılma açısı ve çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir spektroskop. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar