izokromozom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte izokromozom kelimesinin manası:

 1. Hücre bölünmesi esnasında sentromerin enlemesine bölünmesinden veya izokromatidlerin kırılması ve tekrar sentromerin üzerinde birleşmesinden kaynaklanabilen, kromozomun kollarından birinin kaybolması diğerinin iki katına çıkmasıyla oluşan bir yapısal kromozom anormalliği.

izokromozom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • translokasyon: Yer değişim Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu. Devamını Oku

 • kromozom kaybı: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Hücre bölünmesi esnasında, yavru hücrelere geçmesi gereken bir kromozomun kaybolması ya da oluşan yeni hücreye ulaşamaması. Devamını Oku

 • robertson değişmeleri: İnsanda kromozom anormalliği; homolog olmayan iki kromozom arasında uzun ve kısa kolların yer değiştirmeleri. Devamını Oku

 • duplikasyon: İkileşme Bir maddenin ya da yapının iki katı. Devamını Oku

 • sitokinez: (Yun. kytos: boşluk; kinesis: hareket) Hücre bölünmesi sırasında, kromozomların bölünmesinden sonra sitoplâzmanın ikiye ayrılması. Hücre bölünmesi esnasında sitopl Devamını Oku

 • kromozom tipleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların üzerindeki sentromerlerin yerine göre gruplandmlması. Sentromerin kromozomun tam ortasında bulunmasıyla kromozomu iki eşit kola ayırdığı V şeklindeki metasentrik kromozomlar, kolların eşit olmadığı L şeklindeki submetasentrik kromozomlar, sentromerin uca yakın bulunduğu İ şeklindeki akrosentrik kromozomlar, sentromerin en uçta yer aldığı I şeklindeki telosentrik kromozomlar olarak graplandırılırlar. Devamını Oku

 • idiyogram: (Yun. idios: belirgin; gramma: çizim; karyon: çekirdek) Bir bireyin karakteristik kromozom yapısının diyagram olarak ifadesi. Kromozomların boyları, uzun ve kısa kollarının birbirine oranı, sentromerin yeri, kromozom bantları gibi özellikler kullanılarak hazırlanır. Karyogram. Devamını Oku

 • simbiyozis: İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. Devamını Oku

 • halka kromozom: Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi. Devamını Oku

 • ikincil boğum: Kromozom üzerinde bulunan ve metafazda iğe bağlanmayan, sentromerin dışında boyanmayan bölge. Sekonder boğum. Devamını Oku

 • robertson tipi translokasyon: Bk. merkezî birleşme İki akrosentrik kromozomun (13, 14, 15, 21 ve 22), heterokromatik kısa kollarını kaybettiği ve sentromerlerinden birleştiği translokasyon şekli. Devamını Oku

 • mayoz: Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. Redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması Devamını Oku

 • mayoz bölünme: Canlının cinsiyet hücrelerinde kromozom sayılarının yarıya indirildiği, birinci ve ikinci olgunluk bölünmesi. Olgunlaşma bölünmesi de denilen bu bölünmeyle her tür için belirli sayıdaki kromozom sayıları korunmuş olur. Ard arda gelen iki mitoz bölünmedir. Devamını Oku

 • göze uzunluğu: Natika durumda gerilmiş ağda gözenin birbirinden uzak karşılıklı düğümlerinden veya birleşme yerlerinden birinin ortasından diğerinin ortasına kadar olan uzaklık, aynı ağ gözünde karşılıklı düğümlerin merkezlerinin gergin halde ölçülen mesafesi. Devamını Oku

 • metasentrik kromozom: (Yun. meta: arasında, içinde; kentron: merkez) Sentromeri ortada bulunan ve bu nedenle kromozom kolları birbirine eşit olan, V şeklinde gözüken kromozom. Sentromeri tam ortada veya ortaya yakın olan kromozom. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar