Japon ensefalitisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Japon ensefalitisi kelimesinin manası:

 1. Flaviviridae ailesinde bulunan ve sivrisineklerle taşınan, insanlarda ve evcil hayvanlarda gizli seyirli enfeksiyonlara veya çocuk felcine benzer tarzda akut meningoensefalomiyelitise ve gebelerde yavru atmaya neden olan viral zoonoz bir hastalık, Japon B ensefalitisi. Enfeksiyon kaynağı kanatlılardır.

Japon ensefalitisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keçi artritis ve ensefalitisi: Antijenik olarak maedi-visna çok yakın bir lentivirüsün neden olduğu keçilerde kronik pnömoniyle veya akut ensefalitis, beynin beyaz maddesinde makroskobik kistik boşlukların oluşması, artritis ve mastitisle seyreden hastalık grubu, keçi lökoensefalitisi, koca diz hastalığı, kaprin artritis ensefalitis, keçi artritis-ensefalomiyelitisi. Devamını Oku

 • MurrayVadisi ensefalitisi: Avusturalya’Da insanlardaki flavivirüs salgınlarında, atlarda görülen hafif seyirli viral hastalık. Devamını Oku

 • MurrayVadisi ensefalitisi: Avusturalya’Da insanlardaki flavivirüs salgınlarında, atlarda görülen hafif seyirli viral hastalık. Devamını Oku

 • japon: Doğmak durumu. Dünyaya gelme. Doğmuş Örnek: Vücut, Devamını Oku

 • sığır herpesvirüs ensefalitisi: Sığır herpesvirüs-5 tarafından oluşturulan, ateş, solunum güçlüğü, burun ve göz akıntısı, eş güdüm bozukluğu, körlük ve kaslarda titreme gibi sinirsel bulgular oluşumuyla belirgin hastalık. Genç hayvanlarda sporadik hastalıklar veya salgınlar biçiminde oluşur. Beyindeki yangı hem gri hem de boz maddede yaygın sinir hücresi nekrozu belirgindir. Devamını Oku

 • koyun ensefalitisi: Sıçrama hastalığı. Devamını Oku

 • Ontarino ensefalitisi: Kusma ve bitkinlik hastalığı. Devamını Oku

 • Japon spanyeli: Japonya’Dan köken alan, muhtemelen Kore’den Japonya’ya getirildiğine inanılan, Japon saraylarının popüler hayvanı olmuş, yüzü basık ve geniş, tüyleri yumuşak, uzun ve gösterişli, yelesi sık ve göğsü ve boynunu da kapsayan yapıda, alnı oldukça yuvarlak ve alın çıkıntısı belirgin, gözleri çıkık, anlamlı, koyu renkli ve badem şeklinde, vücudunun yüksekliği ve uzunluğu aşağı yukarı aynı, ön bacakları Devamını Oku

 • japon denizi: Büyük Okyanus’ta Japon takımadaları Kore kıyıları ve Sovyet uzak doğusu arasında yer alan deniz. Devamını Oku

 • Actinomyces pyogenes enfeksiyonu: Evcil hayvanlarda hemen tüm organ ve dokulardaki irinli yangılara neden olan en önemli bakteriyel enfeksiyon. Sığırlarda ve daha az olarak da koyunlarda yavru atmaya da neden olur, Corynebacterium pyogenes enfeksiyonu. Devamını Oku

 • Japon Akita Köpeği: Japonya’dan köken alan, iyi bir av yeteneğine sahip, benekli ve herhangi bir renkte olabilen ve günümüzde güvenlik amaçlı kullanılan köpek ırkı, Japon kurdu. Devamını Oku

 • brusellozis: İnsan ve hayvanlarda Brucella türlerinin oluşturduğu üreme organlarında ve yavru zarlarında yerleşerek yavru atmaya ve kısırlığa neden olan hastalık tablosu, Bang hastalığı. Devamını Oku

 • Brusella: Hayvanlarda yavru atmaya neden olan, hayvansal gıdalardan özellikle süt ve çiğ sütten yapılmış taze peynirlerin tüketimiyle insanlara da bulaşan, zoonoz karakterde, küçük, aerob, hareketsiz, Gram negatif ve kokobasil bir bakteri, bruselloz etkeni. Devamını Oku

 • Trypanosoma brucei rhodesiense: Doğu Afrika’da insanlarda akut seyirli Rodezya uyku hastalığına neden olan Glossina morsitans, G. pallidipes ve G. swynnertonia türleri başta olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan, evcil hayvanlarda da enfeksiyona neden olabilen, en önemli rezervuarı antiloplar olan, sığırlarında rezervuarlık yaptığı Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü, Trypanosoma rhodesiense. Devamını Oku

 • japon armudu: İki çenekliler sınıfından olup Japonya’da ve Çin’de yetişen bir bitki türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar