jen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte jen kelimesinin manası:

 1. Gen.
 2. Hidrojende olduğu gibi, üretmek veya doğurma anlamında kullanılan bir son ek.

jen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asıl anlam: Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesininasıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne’nin ayağı, bir ırmağın ayağı veya «halk şiirindeki kafiye» anlamlarını kazanması, anlam dallanması yoluyla sonradan oluşmuş yan anlamlardır. Bunun gibi yol kelimesininasıl anlamı «üzerinde yürünen veya üzerinden geçilen yer»’dir. Devamını Oku

 • dünyanın kaç bucak: Dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek (anlamak), insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek. Devamını Oku

 • sözde bileşik: Her biri kendi anlamında olduğu halde çoğu zaman birlikte kullanılan kelime öbeği : Pek âlâ, çok iyi gibi. Bunlara TOPLAŞIK veya YANDAŞ KELİMELER ( Composé de mots ou Mots juxtaposés ) de denir, Devamını Oku

 • evet: “Öyledir” anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi, olur, oldu, peki, tamam, ya, beli, ha, he Örnek: Evet, bu bahsin en canlı noktası buradadır. Y. K. Beyatlı Konuşma arasında cümlenin olumlu anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz. Devamını Oku

 • guguk: “Tek başına kalmak veya oturmak” anlamında kullanılan guguk gibi kalmak veya guguk gibi oturmak deyimlerinde geçer. Kuşlar (Aves) sınıfının,guguksular (Cuculiformes) takımının,gugukgiller (Cuculidae) familyasından, yurdumuzun her tarafında görülen, erkek sayısı fazla Devamını Oku

 • nasıl: Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz Örnek: Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum. S. F. Abasıyanık Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz Örnek: Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı? O. S. Orhon İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz. Devamını Oku

 • karmaşık fiil: İkincisi yardımcı olarak kullanılan iki fiilden ibaret fiil öbeği: 1. YETERLİK FİİLİ (V. possibilitif ou protentiel) : görebilmek. 2. Bunun olumsuz şekli olan YETERSİZLİK FİİLİ (V. i-possibilitif ) : görememek. 3. YAPMACIK FİİLİ görememezlikten veya görmemezliğe gelmek.BEKLENMEZLİK FİİLİ: göreceği tutmak GEREKSİME FİİLİ: göreceği veya, göresi gelmek. Bu fiiller yapı ve anlam bakımından karmaşık oldukları gibi Devamını Oku

 • tetra: Yunanca dört anlamına gelen ön ek. Bir bileşikte dört grup veya atomun bulunduğunu gösteren , tetraklorometan ,CCl4 ,ve tetraetilkurşun, Pb(C2H5)4 ‘ da olduğu gibi ön ek. Devamını Oku

 • nasrettin hoca: “Her yanı açık olduğu hâlde yalnız bir girişi bulunan veya kilitli olan yer” anlamındaki Nasrettin Hocanın türbesi gibi deyiminde geçer. Devamını Oku

 • prime: Öncel Kullanıma hazırlamak Top veya Devamını Oku

 • cinas: Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma Örnek: En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı. A. Ş. Hisar Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma. Devamını Oku

 • cerebral palsy: Çocuk doğŸurma esnasında veya öncesinde olan beyin hasarının sebep olduğŸu felç Devamını Oku

 • azel: Siyasal ekonomide az sayıda anamalcının ekonomik yaşama egemen olduğu, henüz tamamlanmamış tekel düzeni. azel ismi tdk’ nın terimler sözlüğünden öğrendiğimiz kadarı ile “siyasal ekonomide az sayıda anamalcının Devamını Oku

 • soğurucu: Soğurma özelliği gösteren madde. İşığı emerek azaltma özelliği gösteren ortam. Devamını Oku

 • ee: Assignee veya payee kelimelerinde olduğu gibi bir fiile hedef olan kimseyi gösteren ek Bazen or ile karışıpyapan anlamına gelir: escapee . Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar