jetliner sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte jetliner kelimesinin manası:

 1. Ticari jet uçağŸı

jetliner ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • commercialism: Ticari gelenekler Ticari tutum Ticari Devamını Oku

 • commercially: Ticari olarak Ticari olarak, ticari bir şŸekilde (satın alma ve satma ile ilgili, ticaretle ilgili) Devamını Oku

 • bedelsiz dışalım: Karşılığında döviz ödenmeksizin, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışından getirilmesi. Devamını Oku

 • bedelsiz dışsatım: Döviz getirisi olmaksızın, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışına çıkarılması. Devamını Oku

 • lingua franca: Eskiden Akdeniz sahillerinde konuşulan İtalyanca’dan bozma dil Milletlerarası ticari dil. Devamını Oku

 • commercialese: Ticaret dili, ticari yaşŸıma stili; ticari jargon Devamını Oku

 • commercial: Ticari Radyo veya televizyon ilânı Devamını Oku

 • mercantile: Ticarete ait, ticari Ticari, ticaret Devamını Oku

 • noncommercial: Ticari olmayan, ticaretle ilgili olmayan; ticari amaçla kullanılmamışŸ olan Devamını Oku

 • yanlış markalama: Bir ticari yemin, etiketlenmesinin yanlış veya yanıltıcı olarak hazırlanması, diğer bir ticari yemin adı altında satılması, mevzuatın zorunlu kıldığı sözcük veya işaretlere etiketinde yer verilmemiş olduğu durumudur. Devamını Oku

 • derecelendirme kuruluşu: Şirketlerin, menkul değerlerin ödenmeme ticari riskine göre; ülkelerin de siyasi risklere göre güvenilirliğini belirleyip sıralayarak piyasaya bilgi sağlayan şirketler. krş. siyasi risk, ticari risk Devamını Oku

 • seyahat acentesi: Yolculuk bileti satılan ticari kuruluş. Geziyle ilgili hizmetleri düzenleyen ticari kuruluş Örnek: Tam karşısına düşen bir seyahat acentesinin reklam ışıkları gecenin ayazını renk renk dağıtıyordu. A. İlhan Devamını Oku

 • fuar: Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi. Yurtiçi ya da dışı ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yerli ve/veya yabancı firmaların mallarının belli süreler içinde sergilendiği büyük Devamını Oku

 • genericide: Genericide, bir ticari markanın genel nitelik kazanacak kadar yaygın olması durumuna geldiğŸi zaman ticari marka haklarını kaybetmesi (örneğŸin, Xerox ismi xerox olarak değŸişŸir, Band-aid ismi band-aid olarak değŸişŸir, vs.) Devamını Oku

 • pleksiglas: Bk. plastik cam Bir polimetil-2-metilpropenoat plastiğinin ticari adı. Monomerinin kütle veya süspansiyon polimerleşmesi sonucu oluşur. Asit, baz ve pekçok inorganik çözücüde çözünmez. Lineer yapıda, berrak, renksiz, saydam, yüksek yumuşama sıcaklığına Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar