kaçak güreşmek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kaçak güreşmek kelimesinin manası:

 1. (birini) doğrudan doğruya değil de fırsat kollayarak alt etmeye uğraşmak. .

kaçak güreşmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bilavasıta: Vasıtasız, araçsız, aracısız olarak, doğrudan doğruya. Vasıtasız. Araya biri girmeden, doğrudan doğruya. (Osmanlıca’da yazılışı: bilâ-vasıta) Devamını Oku

 • lineal: Doğrudan doğruya soydan olan Çizgisel, doğrudan doğruya Devamını Oku

 • alıcı yönetmeni: Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse, kameraman, çekimci. Televizyon alıcısını doğrudan çalıştıran kimse, kameraman. Devamını Oku

 • sakıngan güreş: Karşı güreşçiyi kollayarak yapılan güreş. Devamını Oku

 • direkt: Dolaysız, aracısız. Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca. Devamını Oku

 • direct: Yönetmek, idare etmek, yöneltmek, direktif vermek, komuta etmek, yönlendirmek; yol göstermek; adres yazmak (gönderiye); atfetmek; emretmek İdare etmek, tanzim etmek, emretmek Devamını Oku

 • sezgi: Sezme yeteneği, feraset Örnek: Kaynana, yaman halk kadını sezgisi ile teşhisi koymuştur. H. Taner Sezme gücü yerinde olan kimse. Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması. Devamını Oku

 • dönel akımlı üfleç: Doğrudan doğruya hava kanalına konabilen ve havayı döndürerek iten üfleç. Devamını Oku

 • prowl: Sinsice dolaşmak, fırsat kollamak, kolaçan etmek Sinsi sinsi dolaşmak Devamını Oku

 • kavrayış: Kavrama, anlama, algılama yetisi. Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması. Devamını Oku

 • gövdeliksiz oluşum: Gövde açınığı almaksızın ekin doğrudan doğruya köke gelmesiyle olan oluşum. Devamını Oku

 • günün birinde: Kesin olmayan umulmadık bir zamanda Örnek: İnsan böyle bir şeye niyet etmeye görsün, fırsat günün birinde er geç zuhur eder. H. Taner Devamını Oku

 • içten güdülenme: Doygunluğun ya da itici gücün doğrudan doğruya eylemin kendisinden sağlandığı bir güdülenme türü. Devamını Oku

 • süblimleşmek: Bir cisim, katı durumdan sıvı durumuna geçmeden doğrudan doğruya gaz durumuna dönüşmek. Devamını Oku

 • birincil duygu gözesi: Aldığı uyartıyı doğrudan doğruya kendi uzantısı ile alttaki sinir gözesine ileten duygu gözesi tipi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar