kalın bağırsak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kalın bağırsak kelimesinin manası:

 1. Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü.
 2. Sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen ve göden bağırsağına (rektum) kadar olan kısmı.
 3. Sindirim kanalının ince bağırsakların son ucundan anüse kadar uzanan ve birbirini takip eden sekum, kolon, rektum ve kanalis analis olmak üzere dört kısımdan oluşan kesimi, intestinum krasum.

kalın bağırsak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bağırsak: Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü. Midenin pilor ucundan anüse kadar uzanan sindirim kanalı bölgesi. İnsanda incebağırsak (duodenum, jejunum, ileum) ve kalınbağırsak (çekum, Devamını Oku

 • ince bağırsak: Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü. Mide ile kalın bağırsak arasında 5-6 m kadar uzunlukta olan, duedonum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölgeye Devamını Oku

 • kalınbağırsak: Sindirim borusunun incebağırsaktan gödenbağırsağa kadar ortalama 1,5 metre uzunluğundaki bölümü. Devamını Oku

 • kör bağırsak: Kalın bağırsağın ilk parçası. Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yerde bulunan çıkıntı bölümü. Devamını Oku

 • düz bağırsak: Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk omurlarının altında seyreden ve hiç kıvrım göstermeyen kolon dessendensle anüs arasındaki bağırsak kısmı, rektum. Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk Devamını Oku

 • tavuk bağırsak solucanı: 12 cm. yi bulan uzunluğuyla tavuk ince bağırsaklarının en büyük asalaklarından sayılan ve sırasında bağırsakları tıklım tıklım doldurabilen ipsi kurt. <l Devamını Oku

 • bağırsak solucanı: Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit. İlkel solucanlar (Scolecida) dalının, yuvarlak solucanlar (Aschelminthes) sınıfının, iplik solucanları (Nematoda) takımından, insan ve domuzların ince Devamını Oku

 • eozinofilik mide bağırsak yangısı: Mideden düz bağırsağa kadar sindirim sisteminin bir veya daha fazla bölümünde, yerel veya yaygın, eozinofil hücre infiltrasyonu, mukoza erozyonu ve villus atrofisiyle birlikte ishal, kusma, melena ve kanda eozinofiliyle belirgin gıda maddelerine karşı biçimlenen alerjik sendrom, köpeklerde eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik gastroenteritis. Esas olarak köpeklerde, özellikle de Alman kurt köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • eozinofilik mide bağırsak yangısı: Mideden düz bağırsağa kadar sindirim sisteminin bir veya daha fazla bölümünde, yerel veya yaygın, eozinofil hücre infiltrasyonu, mukoza erozyonu ve villus atrofisiyle birlikte ishal, kusma, melena ve kanda eozinofiliyle belirgin gıda maddelerine karşı biçimlenen alerjik sendrom, köpeklerde eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik gastroenteritis. Esas olarak köpeklerde, özellikle de Alman kurt köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • güvercin bağırsak solucanı: 16-37 mm. boyunda olup, güvercinlerin ince bağırsaklarında yaşayan ve yurdumuz güvercinlerinde sıkça rastlanan yuvarlaksolucan. Devamını Oku

 • bağırsak asıcı bağ: Bağırsakları karnın üst duvarına asan karın zarı uzantısı, mezenteryum. Omurgasız hayvanlarda aynı segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arasına rastlayan sölom epiteline verilen ad. Devamını Oku

 • domuzların bağırsak adenomatozisi: Sütten yeni kesilmiş domuzlarda, şiddetli iştahsızlık, kilo kaybı ve bağırsaklardaki bezlerde adenomatöz değişiklikler ve villus atrofisiyle belirgin hastalık, adenomatöz bağırsak hiperplazisi. Campylobacter mucosalis ve Campylobacter hyointestinalis patolojik değişimlerin oluşumunda sorumlu tutulmakla birlikte, etken tam olarak ortaya konamamıştır. Devamını Oku

 • bağırsak invaginasyonu: Bağırsakların iç içe geçmesi. Devamını Oku

 • kör bağırsak genişlemesi ve dönmesi: Sığırlarda görülen kör bağırsağın genişlemesi, yer değiştirmesi ve dönmesiyle belirgin bir hastalık, sekum dilatasyon ve torsiyonu, dilatasyo, dislokasyo ve torsiyo seki. Devamını Oku

 • düz bağırsak prolapsusu: Düz bağırsağın anüsten dışarı çıkması. Domuz, koyun ve sığırlarda yaygın biçimde görülür, çoğunlukla kolon yangısı ve boşaltım organlarının enfeksiyonlarıyla ilişkilidir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar