kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü kelimesinin manası:

 1. Türkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Örgütü adıyla etkinliğine yeniden başlayan örgüt.

kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uluslararası ekonomik işbirliği bankası: Üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin iktisadi gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya, Moğolistan, Polonya, Romanya, Çekoslavakya ve Sovyetler Birliği tarafından 1963 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan, 1964 yılında etkinliğine başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus bankasına dönüşen bir finans kuruluşu. Devamını Oku

 • ekonomik işbirliği örgütü: İktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye arasında 1985 yılında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü’nün devamı olarak kurulan ve 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla genişleyen örgüt. Devamını Oku

 • ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü: Üye ülkelerin yüksek işlendirme ve finansal istikrar içinde büyümelerine, gelişme derecesi daha düşük üye ya da üye olmayan ülkelerin kalkınmalarına, dünya ticaretinin çok yanlı ve ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda gelişmesine yardımcı olmak amacıyla Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütünün isminin değiştirilmesiyle 1960 yılında kurulmuş, halen 30 üyesi bulunan örgüt. Devamını Oku

 • kalkınma için bölgesel işbirliği teşkilatı: Bk. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü Devamını Oku

 • karadeniz ekonomik işbirliği antlaşması: Türkiye, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ermenistan ve Gürcistan’ın katılımıyla, söz konusu ülkeler arasında iktisadi, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin potansiyelinin en iyi biçimde değerlendirilmesi amacıyla 1992 yılında İstanbul’da imzalanan antlaşma. Devamını Oku

 • islam konferansı örgütü ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi: Of the Organization of Islamic Conference İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler arasındaki iktisadi ve ticari işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek, bu doğrultuda programlar ve öneriler hazırlamak için 1981 yılında kurulan alt komite. Devamını Oku

 • doğu afrika kalkınma bankası: Üye ülkeler arasında tarım, altyapı ve sanayi alanında teknik, finansal işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla Kenya, Tanzanya, Uganda hükümetleri tarafından imzalanan ve 1967 yılında kurulup, 1980 yılında etkinliklerine başlayan, merkezi Kampala (Uganda)’da olan kalkınma bankası. Devamını Oku

 • karayip kalkınma bankası: Karayip bölgesindeki ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma politikalarını uyumlaştırmak, üye ülkeleri iktisadi işbirliği ve bütünleşmeye özendirmek, bölgedeki en azgelişmiş üye ülkelerin özel ve acil finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1969 yılında imzalanan bir anlaşmayla kurulan ve 1970 yılında etkinliğe başlayan kalkınma bankası. Devamını Oku

 • ab türkiye gümrük işbirliği komitesi: Ab -Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan, Ankara Anlaşması ve eklerinin gümrükle ilgili hükümlerinin yerinde ve doğru bir biçimde uygulanmasını ve taraflar arasında idari işbirliğini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik kurul. Devamını Oku

 • birleşmiş milletler örgütü: Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve bu ülkelerde refah düzeyini yükseltmek amacıyla 1945 yılında San Fransisko’da 51 ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile kurulmuş örgüt. Devamını Oku

 • gümrük birliği: Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme. Üyeler arasındaki ticarette engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, iktisadi Devamını Oku

 • kalkınma izlemi: Kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla belirlenen ereklere ve bunlara ulaşmak için gerekli iktisadi, sosyal, kültürel politika ve yöntemleri gösteren yol haritası. Devamını Oku

 • karadeniz ticaret ve kalkınma bankası: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması’nı imzalayan ülkelerin katılımıyla söz konusu ülkelerdeki iktisadi kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini finansman sağlayarak desteklemek amacıyla üye ülkelerin temsilcileri ile uluslararası banka ve finansman kuruluşlarının katılımıyla 1994 yılında kurulan ve merkezi Selanik’te olan kalkınma bankası. Devamını Oku

 • doğu afrika topluluğu: Üye ülkeler arasındaki iktisadi, politik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla Kenya, Tanzanya, Uganda arasında 1967 yılında kurulan, 1993 yılında adı Doğu Afrika İşbirliğine dönüştürülen, 1999 yılından sonra yenidenDoğu Afrika Topluluğu adını alan ve merkezi Arusha (Tanzanya)’da olan topluluk. Devamını Oku

 • aet türkiye karma parlamento komisyonu: Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 yılında Ankara’da imzalanan Ortaklık Anlaşmasının yürütülmesine ilişkin sorunları incelemek amacıyla TBMM ile Avrupa Parlamentosu’ndan seçilen üyelerden oluşturulan organ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar