kanatlı çiçeği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kanatlı çiçeği kelimesinin manası:

 1. Yabani kanatlıların, tavuk, hindi ve süs kuşlarında yaygın olarak görülen, deride, sindirim kanalında ve soluk borusunda epitel hiperplazisi, hücrelerin hacimce artışı, eoziofilik, sitoplazmik inklüzyonlar ve yangısal infiltrasyonla belirgin virüs hastalığı, bulaşıcı epitelyom, kanatlı difterisi.

kanatlı çiçeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kanatlılarda gelişme geriliği sendromu: Tavuk, hindi ve ördeklerde gelişme geriliği, kursak yangısı, lenfoid organların atrofisi, anemi vr B lenfosit kökenli tümörlerin gelişimiyle belirgin viral hastalık. Devamını Oku

 • kanatlı nezlesi: Başta tavuk olmak üzere kanatlı türlerinde, Heamophilus paragallinarum tarafından oluşturulan, üst solunum yollarının ve hava keselerinin akut yangısı, konjunktivitis ve yüzde ödemiyle belirgin, ölüm oranı düşük salgınlara neden olabilen bakteriyel hastalık, bulaşıcı koriza, bulaşıcı burun akıntısı, tavuk nezlesi. Devamını Oku

 • kanatlıların enfeksiyöz sinovitisi: Etlik piliç ve hindi palazlarının Mycoplasma synovia’ya bağlı olarak oluşan eksudatif sinovitis, bursitis ve tendosinovitisle belirgin bulaşıcı hastalığı, enfeksiyöz kanatlı sinovitisi. Devamını Oku

 • kanatlı kolerası: Evcil ve yabani kanatlı türlerinde, Pasteurella multocidea’nın neden olduğu ateş, iştahsızlık, solunum güçlüğü, tortikollis, ishal, pnömoni, konjeunktivitis ve yaygın kanamalarla belirgin septisemik veya kronik seyirli bulaşıcı hastalık, kanatlı pastorellozisi, kanatlı hemorajik septisemisi. Devamını Oku

 • kanatlı kampilobakteriyozisi: Karaciğer yangısı, kilo kaybı, yumurta veriminde azalma ve fiziksel çöküntüyle belirgin, tavuk ve diğer kanatlı türlerinin klinik veya subklinik seyreden, bakteriyel hastalık. Devamını Oku

 • suçiçeği: Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık. Devamını Oku

 • papağan çiçeği: Avipoxvirus cinsi bir çiçek virüsünün papağangiller ailesindeki kuşlarda ağız, yüz ve göz kapaklarında kuru kabukların oluşmasıyla belirgin çiçek hastalığı. Devamını Oku

 • yatık düğün çiçeği: Ülkemizde yaygın olarak bulunan çiçekleri sarı, beyaz ve kırmızı olan, yağışlı bölge ve iklimlerde yetişen, so–güg–a dayanıklı, çok tüketilmesi durumunda taşıdığı acı, ekşi zehirli kalp glikoziti olan ranunkulin nedeniyle koyunlarda titreme, sendeleme ve sancı gözlenen zehirli bir bitki. Devamını Oku

 • kanatlı ensefalomiyelitisi: Tavuk, hindi, bıldırcın ve sülünlerde, kaslarda uyum bozukluğu, baş ve boyun bölgesinde kas titremeleri ve göz merceğinin bulanıklığıyla belirgin bir enterovirüs tarafından oluşturulan virüs hastalığı, titreme salgını, avian ensefalomiyelitis. Devamını Oku

 • çekirdek içi inklüzyon cisimciği: Kimi viral hastalıklarda, virüsün çekirdek içerisinde çoğalması sırasında oluşan, virüse özgü kimi yapıların hücrelerdeki karakteristik morfolojik değişimi, intranükleer inklüzyon cisimciği. Devamını Oku

 • kanatlı klamidyozisi: Evcil ve yabani kanatlılarda Chlamydia psittaci tarafından oluşturulan, insanlara bulaşabilen burun ve gözyaşı akıntısı, burun mukozası, konjunktiva, hava keseleri sinüsler ve kalp zarında, çoğunlukla fibrinli yangısal değişimlerle belirgin sistemik, seyrek olarak ölümcül bir enfeksiyon, psittakozis, ornitozis, klamidiya enfeksiyonu. Devamını Oku

 • ayak uyuzböceği: Yarım milimetreden daha küçük boyda olup, tavuk, hindi, güvercin, sülün, papağan ve başka birçok ötücü kuşun “taşayak” hastalığı etkeni olarak önem kazanan minik akar. Devamını Oku

 • çiçek hastalığı: Poxviridae ailesinde yer alan çiçek virüsünün insanlarda neden olduğu oldukça bulaşıcı ve sıklıkla öldürücü viral hastalık. Çeşitli balıklarda Herpesviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, derinin hiperplazisi sonu oluşan ve Devamını Oku

 • kanatlılarda stafilokokkozis: Tüm kanatlı türlerinde, Staphyloccocus aereus tarafından oluşturulan, eklemlerde, kemiklerde, tendo kılıflarında, deride, omurlarda heterofil granülosit infiltrasyonları, akciğer ve karaciğerde granülom oluşumlarıyla veya septisemik değişimlerle belirgin enfeksiyon, stafilokokkozis, kanatlılarda Staphyloccocus aereus enfeksiyonu. Devamını Oku

 • hizmet içi eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim. Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar