kanban system sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kanban system kelimesinin manası:

 1. Kanban sistem

kanban system ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geocentric system: Geosentrik sistem, dünyayı merkez alan evren teorisi, dünyanın evrenin merkezi güneşŸ ve gezegenlerin de onun etrafında döndüklerini kabul eden sistem Devamını Oku

 • disordered system: düzensiz yerleşmiş sistem; diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem. Devamını Oku

 • system: Usul, düzen, nizam, kural, kaide, yol, sistem İntizam: âlem, evren, bütün kâinat Devamını Oku

 • iktisadi sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem Devamını Oku

 • kapitalist sistem: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • sosyalist sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. Devamını Oku

 • adaptive system: Bağdaşır sistem Devamını Oku

 • icm on system: Sistem de ICM Devamını Oku

 • overdamped system: Aşırı sönümlü sistem aşırı sönümlü sistem Devamını Oku

 • system superior class: Sistem üst düzey sınıfı Devamını Oku

 • system now obtaining: Sistem Devamını Oku

 • ambulacral system: Ambulakral sistem Devamını Oku

 • system account: Sistem hesabı Devamını Oku

 • astatic system: Astatik sistem Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar