kanı notu dönemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kanı notu dönemi kelimesinin manası:

 1. İlk ve orta dereceli okullar ile kimi yüksek okullarda öğrenci başarılarının sınav, yoklama ve ödev yoluyle değerlendirildiği ve kanı notu ile sonuçlandırıldığı dönem.

kanı notu dönemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • davranış notu: İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin, genel ahlâk ilkeleri ve okulca saptanmış kurallar karşısındaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere verilen not. Devamını Oku

 • bütünleme sınavı: Okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme sınavı, ikmal imtihanı. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sınavlarda başarısız olan öğrenciler için telafi amaçlı yapılan sınav türü Devamını Oku

 • dinleyici öğrenci: Orta dereceli okullar ile yüksek öğretim kurumlarında belli bir derse ya da seminere dinleyici olarak katılan, ancak ödev hazırlamak ve sınava girmek gibi bir yükümlülük altında bulunmayan öğrencilere verilen ad. bk. özel öğrenci. Devamını Oku

 • erinlik sonrası dönemi: Erinliği izleyen ve iskelet gelişiminin sonuçlandığı 2-3 yıllık süre. Devamını Oku

 • milli güvenlik bilgisi: Öğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek; onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders. Devamını Oku

 • bakanlık denetmeni: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar ile yüksek okullarda görevli öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını denetleyen, gerektiğinde resmî ya da özel eğitim ve öğretim kurumlarında bakan adına soruşturma ve inceleme yapan denetmen. Devamını Oku

 • muhteva notu: Bk. içerik notu Devamını Oku

 • gizlilik dönemi: (Freud) Cinsel dürtünün baskı altına alınıp yüceltme yoluyle belirtildiği, 4-5 ile 12 yaşları arasındaki dönem. Devamını Oku

 • kanı notu: Öğrencilere, genellikle güz ve bahar dönemi sonlarında, okudukları derslerdeki başarılarına göre verilen not. Devamını Oku

 • giriş sınavı: Birtakım orta dereceli okullar ile yüksek okul ve üniversitelere girmek isteyen öğrencilerin yetişme durumlarını, yetenek ve anıklıklarını saptamak amacıyle düzenlenen yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü sınav. Devamını Oku

 • eğitim enstitüsü: Orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yüksekokul. Ortaokullar ile dengi okullara ve ilköğretmen okullarına öğretmen, uygulama okullarına yönetmen ve ilköğretime denetmen yetiştiren; ilk ve ortaokul öğrenimiyle ilgili sorunlar üzerinde Devamını Oku

 • disiplin kurulu: Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul. Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı Devamını Oku

 • fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. İnsanın doğal yapısı. Devamını Oku

 • sayışma dönemi: Sayışma yazılımlarında bir paranın kasadan mal sayışımına ve buradan alacaklılara ve sonuç olarak kasa sayışımına geçmesi için gereken süre. Devamını Oku

 • yüksek öğretim: Ortaöğretimin üstünde, üniversite, akademi ve yüksek okullar ile bu eğitim kurumlarını yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan örgüt. Daha önce ortaöğretimden geçen ve ileri derecede bir düşünü olgunluğu düzeyine Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar