kanuni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kanuni kelimesinin manası:

 1. Yasal.
 2. Kanun çalan, kanuncu.
 3. 1. kanuna ait kararla ilgili. 2. osmanlıların 10. padişahı sultan 4. süleyman'ın lakabı, osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. - daha çok lakab olarak kullanılır.
 4. Kanuna dair. Kanuna ait.

kanuni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rightful kanuni: Yasal Devamını Oku

 • kanuni lokavt: Bk. yasal iş bıraktırma Devamını Oku

 • kanuni para: Bk. yasal para Devamını Oku

 • kanuni yedek akçe: Ülkelerin ticaret yasalarınca belirlenen, anonim şirketlerin kârlarının belirli bir yüzdesi olarak ayırmak zorunda oldukları fon. Devamını Oku

 • kanuni telif hakkının ferağı: Bk. yasal yapıt hakkının aktarımı Devamını Oku

 • kanuni karşılık oranı: Bk. zorunlu karşılık oranı Devamını Oku

 • hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan. Devamını Oku

 • fatih: Zafer kazanan, fetheden (kimse) Örnek: Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar. F. R. Atay Büyük ve önemli bir iş bitiren kimse Örnek: Gazinoya bir fatih olarak giriyorum. R. H. Karay İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan Örnek: Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar? Y. Devamını Oku

 • cem: Toplama, bir araya getirme Çokluk. Devamını Oku

 • neolitik: Taş Devrinin son çağı ile ilgili. (Yun. neos: yeni; lithos: taş) Cilâlı taşların kullanıldığı ve bir yere bağlı tarımın yapıldığı Cilâlı Taş Devri. Devamını Oku

 • outlawry: Yasal hakların elinden alınması, sürgün, kanuna karşı gelme Kanuna karşı gelme Devamını Oku

 • asaf: Vezir. Hazreti Süleyman’ın veziri Devamını Oku

 • müteferrika: Küçük giderler için ayrılan para. Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırıldıkları bölüm. Devamını Oku

 • halifei müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) Devamını Oku

 • hadimül haremeyniş şerifeyn: Hilafeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine’ye denilir. İslam aleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tazim kasdiyle şerif sıfatını da ilave ederek “Haremeyn-iş şerifeyn” denilmiştir. Haremeyn’in Hadimi manasına gelen bu tabir ise ilk evvel Yavuz Sultan Selim hakkında kullanılmış, daha sonra bütün padişahlar hakkında istimal olunmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar