kaplam belirlenimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kaplam belirlenimi kelimesinin manası:

 1. (…) || Örn. Bir n-li açık önermenin belirlediği kaplam, bu açık önermeyi gerçekleyen sıralanmış n-li dizgelerden oluşan bağıntıdır.

kaplam belirlenimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kaplam: Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul. Bir düzgün deyimin dile getirdiği nesne ya da nesneler kümesi. Devamını Oku

 • olanaklı kaplam: (…) ||Krş..kaplam izergesi. Devamını Oku

 • içlem belirlenimi: Belli bir içlemli yorumda A deyimince belirlenen içlem, her tamdurumu A nın bu tamdurumda belirlediği kaplama bağlayan izerge demektir. Devamını Oku

 • kaplamsal bağıntı: Sıralanmış n-li dizgelerden (…) oluşan küme yada bu kümenin ayırt edici izergesi. ||’n-li bağıntı’terimi başka biçimde belirtilmediğinde “n-likaplamsal bağıntı” anlamında kullanılır. Örn. (…) yükleminin kaplamı, (…) n-likaplamsal bağıntısıdır. Devamını Oku

 • öbekleme ilksav kalıbı: Herhangi bir birli açık önermeyi gerçekleyen özbirey ya da kümelerden oluşan bir öbeğin var olduğunu dile getiren ilksav kalıbı. Devamını Oku

 • doğruluk değeri soyutlayıcısı: P önermesinden, bu önermenin kaplamı olan doğruluk değerini gösteren {| p} deyimini oluşturan sıfırlı bağıntı soyutlayıcısı. Devamını Oku

 • tümel niceleyici: Bir birli açık önermeden,ancak bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan bir önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı: (…) Krş.. tikel niceleyici. Devamını Oku

 • tümel niceleyici: Bir birli açık önermeden,ancak bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan bir önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı: (…) Krş.. tikel niceleyici. Devamını Oku

 • figür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri. Devamını Oku

 • şümul: İçine alma, kaplama, kapsama. Kaplam. Devamını Oku

 • tikel niceleyici: Bir birli açık önermeden, ancak bu açık önermenin özellemelerinden en az biri doğru olduğunda doğru olan bir önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı: (…) II Anl. varlıksal niceleyici, varlık niceleyicisi. Krş.. sayısal niceleyici, tümel niceleyici. Devamını Oku

 • obvert: Başka tarafını göstermek için çevirmek Bir önermeyi ters yönde ifade etmek. Devamını Oku

 • değilleme eklemi: Doğru bir önermeden yanlış bir önermeyi, yanlış bir önermeden de doğru bir önermeyi oluşturan doğrusal birli eklem. ||değilleme eklemi (…) Devamını Oku

 • almaşık küme bağıntısı: Birinci üyesi tamdurum, ikinci üyesi de tamdurum kümesi olan ikililerden oluşan bağıntı, || Her birli yöneticinin yorumu ya da kaplamı belli biralmaşık küme bağıntısıdır. Krş. im yorumlayıcı izerge, kaplam izergesİ. Devamını Oku

 • niceleyici değillemesi: (…) gibi değillenmiş bir tümel önermenin eşdeğeri olan (…) biçimine, (…) gibi değillenmiş bir tikel önermenin de eşdeğeri olan (…) biçimine dönüştürülebildiğini dile getiren çıkarım kuralları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar