kar zarar cetveli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kar zarar cetveli kelimesinin manası:

 1. Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge.

kar zarar cetveli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • edinilen kar: Bir ortaklıkla birleşen başka bir ortaklığın birlikte getirdiği kâr. Bir ortaklığın yönetimini eline alan diğer bir ortaklığın elde ettiği kâr artığı. Devamını Oku

 • fiktif kar: Enflasyon dönemlerinde, özellikle geçmiş yıllarda yapılan bazı gider türleri, aynı satın alma gücüne sahip para birimleri cinsinden ölçülemediğinden, hesaplara yansıtılamayan giderler nedeniyle işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârı. krş. enflasyon muhasebesi Devamını Oku

 • kar dağıtımı: İşletmenin elde ettiği kârı hesap yılı sonunda şirket ortaklarına hisseleri oranında paylaştırması. Devamını Oku

 • zarar karşılığı kesinti: Bk. dokunca karşılığı kesinti Devamını Oku

 • vukuu melhuz zarar karşılığı: Bk. umulur dokunca karşılığı Devamını Oku

 • vukuu melhuz zarar karşılığı: Bk. umulur dokunca karşılığı Devamını Oku

 • vukuu melhuz zarar karşılığı: Bk. umulur dokunca karşılığı Devamını Oku

 • faaliyet gelirleri: İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin satışlarından elde ettiği gelir. krş. faaliyet dışı gelirler Devamını Oku

 • faaliyet gelirleri: İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin satışlarından elde ettiği gelir. krş. faaliyet dışı gelirler Devamını Oku

 • karşısürüm: Görüntünün içindekilerde, görüntüler arasında, ses ve müzikte, görüntü ile ses arasındaki çatışmanın belirli bir amaçla düzenlenmesi. Devamını Oku

 • çıkarım kazancı: Paranın piyasadaki parasal değeri ile basılma maliyeti arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkan kazanç. Devamını Oku

 • faaliyet dışı gelirler: İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri Devamını Oku

 • faaliyet dışı gelirler: İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri Devamını Oku

 • net kar: Belirli bir dönemde işletmenin kârından vergiler çıkarıldıktan sonra kalan kâr. Devamını Oku

 • kar aralığı: Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar