karaciğer karsinoidi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karaciğer karsinoidi kelimesinin manası:

 1. Karaciğerde intrahepatik safra kanallarında, safra kesesinde ve ekstrahepatik safra kanallarında biçimlenen ve nöroendokrin hücrelerden köken alan, metastaz ve invazyon yeteneği yüksek tümörlerin genel adı.

karaciğer karsinoidi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karaciğer kelebekleri: İnsan ve hayvanların karaciğer ve safra kanallarında parazitlenen Fasciolidae (Fasciola hepatica, F. gigantica ve Fascioloides magna), Dicrocoeliidae (Dicrocoelium dendriticum, D. hospes), Opisthorchidae ve Paramphistomatidae (Gigantocotyle explanatum) ailesinde bulunan önemli digenetik trematodlar. Devamını Oku

 • karaciğer kelebeği: İlkel solucanlardan, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, trematodlar (Trematodes) takımından, büyükkaraciğer kelebeği (Distomum hepatica) ve küçükkaraciğer kelebeği (D.lanceolatum) türleri koyun ve sığırların karaciğerlerinde yaşayan, kanşık ve uzun olan gelişmeleri iki ara konağı gerektiren bir cins. Devamını Oku

 • büyük karaciğer kelebeği: Bk. karaciğer kelebeği Koyun, keçi ve sığırların, çok seyrek olarak başka memelilerin, bu arada insanların karaciğer safra yollarına yerleşen emici kurt. Devamını Oku

 • karaciğer apsesi: İrin bakterilerinin karaciğerde oluşturduğu apse. Devamını Oku

 • fokal karaciğer nekrozu: Karaciğerde fokal nekroz. Devamını Oku

 • karaciğer yangısı: Karaciğerde oluşan ve hastalık nedeni dikkate alınmaksızın oluşan her türlü yangısal değişiklik, hepatitis. Devamını Oku

 • küçük karaciğer kelebeği: Bk. karaciğer kelebeği En çok 12 mm. uzunlukta olup, gevişgetirenlerin, raslansal olarak insanların karaciğer safra yollarında yaşayan, saydam, mızrağımsı emicikurt; kumkelebeği. Devamını Oku

 • karaciğer biyopsisi: Karaciğerden muayene edilmek üzere ufak bir parça çıkarılması. Özellikle siroz, fibroz ve neoplazilerin yol açtığı karaciğer büyümelerinin nedenlerini ortaya koymak için en radikal yöntemdir. Ayrıca alfatoksikozis ve kimi zehirlenmelerle, bakır ve A vitamini yetersizliklerinin tanısında yarar sağlar. Pıhtılaşma bozuklukları bulunmayan karaciğer hastalıklarında güvenilir biçimde uygulanabilir. Devamını Oku

 • köpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısı: Köpekgillerde kusma, kanlı dışkı, yüksek ateş ve abdominal sancı belirtileriyle seyreden tip-1 köpek Adenovirüsü tarafından oluşturulan hastalık, enfeksiyöz köpek hepatitisi, hepatitis kontagioza kanis, Rubarth hastalığı, HCC. Virüs endotel, mezotel ve karaciğer parenkim hücrelerine karşı özel bir tropizma gösterdiğinden, dokularda ödem, kanama, nekroz ve karaciğer parenkiminde büyük, asidofilik veya hafif bazofilik, çekirdek içi inklüzyonların oluşumuna öncülük Devamını Oku

 • karaciğer hidatidozisi: Echinococcus granulosus ve E. multilocularis’in neden olduğu karaciğer enfeksiyonu. Devamını Oku

 • çin karaciğer kelebeği: Doğu Asya’da insanlarla çeşitli etçil memelinin safra yollarına yerleşen, küçük, yaprağımsı yassı kurt. Devamını Oku

 • karaciğer atardamarı: Arteria coeliaca’nın bir kolu olarak karaciğer, mide, pankreasla onikiparmak bağırsağının başlangıç kısmının vaskularizasyonunu üstlenen atardamar, arterya hepatika. A. coeliaca’nın bir kolu olarak karaciğer, mide, pankreasla onikiparmak bağırsağının başlangıç kısmının vaskularizasyonunu Devamını Oku

 • kedi karaciğer kelebeği: Başta kedi olmak üzere birçok memelinin, bu arada insanların safra yollarında yaşayan, 8-10 mm. boyunda yaprağımsı yassı kurt. Devamını Oku

 • karaciğer kelebek hastalığı: Karaciğere düşkün emici kurtların bu organda ortaya çıkardığı bozukluk. Devamını Oku

 • karaciğer bakısı: Yeni kesilen bir hayvanın karaciğerine bakarak geleceği okuma işi. bk. bakı. krş. dölüt örtüsü bakısı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar