karboksilaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karboksilaz kelimesinin manası:

 1. Alfa-Keto asitlerden CO2 çıkmasına ve aldehitlerin oluşmasında etkili olan bitkilerde bulunan ve dekarboksilaz türü bir enzim.
 2. Bir substrata karboksil grubunun eklenmesini katalize eden ligaz sınıfından herhangi bir enzim.

karboksilaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asetil CoA karboksilaz: Yağ asidi üretiminin ilk basamağını katalize eden ve yağ asidi üretiminin düzenleyicisi olan ligaz sınıfından bir enzim. Devamını Oku

 • pirüvat karboksilaz: Karaciğer ve böbrek hücrelerinde pirüvatın oksaloasetata geriye dönüşümsüz karboksilasyonunu sağlayan, prostetik grup olarak biotin kapsayan ligaz sınıfından mitokondrial bir enzim. Glikoneogenezisin düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • hidrataz: Bir substrata su eklenmesini katalize eden liyaz sınıfından herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • dekarboksilaz: Bir substrattan karboksil grubunun ayrılmasını katalize eden liyaz sınıfından herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • aminotransferaz: Amino gruplarının alfa-amino asitlerden alfa-keto asitlere transferini katalize eden enzim, transaminaz. Transaminaz. Devamını Oku

 • oksijenazlar: Oksijen molekülüyle oksidasyon reaksiyonunu katalizleyen enzimler. Oksijenin substrat molekülüne doğrudan geçişini katalize eden hidroksil veya karboksil grubu oluşturan enzimler. Monooksijenazlar iki oksijen atomundan birini substrata katmakta, diğerini indirgeyerek su meydana Devamını Oku

 • hidroksilaz: Substrata bir hidroksil grubunun katılmasını katalize eden monooksijenaz enzimi. Devamını Oku

 • amit co: Nh2 grubunu taşıyan bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun -OH’1 yerine -NH2 girmesi ile amino asitlerden ve karboksilik asitlerden oluşurlar. Devamını Oku

 • kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. Devamını Oku

 • deaminaz: Bir substrattan amino grubunun çıkarılmasını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • dehidrojenaz: Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • hidrolaz: Hidrolizi katalizleyen herhangi bir enzim. Kimi bağların hidrolitik koparılmasını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • amilaz: Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim. Tükrükte bulunan, nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. Ptiyalin. Devamını Oku

 • esteraz: Bir esterin parçalanmasında görev yapan herhangi bir hidrolitik enzim. Ester bağlarının hidrolizini katalize eden enzimlerden herhangi biri. Devamını Oku

 • indüksiyon: Bk. irkilim Bk. irgitim Endüksiyon Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar