karboksilik asit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karboksilik asit kelimesinin manası:

 1. İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-COOH.

karboksilik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • organik asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. Devamını Oku

 • amino asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. Devamını Oku

 • amin: “Öyle olsun, Allah kabul etsin” anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı. Devamını Oku

 • dekarboksilasyon: Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı. Devamını Oku

 • biyositin: Biyotinin karboksil grubu aracılığıyla lizinin amino grubuna bağlanarak meydana gelen bileşik. Biyotinin koenzim biçimi olup karboksil grubu taşıyıcı olarak görev yapan bir molekül. Devamını Oku

 • monokarboksilli asit: Bir karboksil grubu içeren alifatik veya aromatik karbon asidi. Devamını Oku

 • orto asit: Orto pozisyonunda karboksil grubu içeren organik asitler. Kimyasal bileşiminde ek olarak bir mol su ihtiva eden organik asitler. Örneğin, HCOOH formik asit, HC(OH)3 ortoformik asit Devamını Oku

 • hidroksiasit: Hidroksi ve karboksil radikallerinin her ikisini de içeren HO.R.COOH formüllü organik bileşik. Devamını Oku

 • aminoasitler: Amino (-NH2) ve karboksil (-COOH) grupları içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı. Devamını Oku

 • karboksil: Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler. Karboksilik asidin (HO-COOH) işlevsel grubu. Yağ asitleri ve amino asitlerde bulunur. Genelde molekülün uç grubudur. Bu grup sulu ortamda bir proton Devamını Oku

 • aminoasit: Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • laktik asit serileri: Formülü CnH2n(OH)COOH olan, karbonik asit HOCOOH, hidroksipropiyonik asit, HOC2H4COOH gibi monobazik hidroksi asitler. Devamını Oku

 • asetilsalisilik asit: Analjezik ve antienflamatör özellikleri olan bir bileşik. Aspirin. Formülü (CH3COO)C6H4COOH, e.n. 138-140 Devamını Oku

 • yağ asidi: Genel formülü R-COOH olan uzun organik asit. Hidrokarbon zincirleri doymuş ya da doymamış olabilen, hücrenin yakıt deposu olan, depo lipitlerinin ve hücre zarlarındaki lipitlerin yapısına giren kimyasal maddeler. Bir alkil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar