karboksimetil selüloz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karboksimetil selüloz kelimesinin manası:

 1. Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir.
 2. Laksatif ve ishal kesici ilaçların içine katılan selülozdan elde edilen yarı sentetik ilaç.
 3. Selülozun bir asetik asit türeviyle reaksiyonu sonucu elde edilen pelet yapımında bağlayıcı ve gıdalarda kıvam artırıcı, kristalleşmeyi önleyici stabilizatör olarak kullanılan bir katkı maddesi, CMC, sodyum karboksimetil selüloz, sodyum selüloz glikolat, Na CMC, selüloz gum, sodyum CMC.

karboksimetil selüloz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sodyum karboksimetil selüloz: Karboksimetil selüloz. Devamını Oku

 • selüloz nitrat: Selülozun nitrik asit esteri; nitrat tabanın temel özdeği. Devamını Oku

 • selüloz asetat: Asit anhidritlerin selülozu etkimesinden elde edilen ester; asetat tabanın temel özdeği. Yaklaşık 60-97 Devamını Oku

 • selüloz asetat butirat esteri: Saflandırılmış selulozun asetik asit ve butirik asit ve bu asitlerin anhidritleri karışımları ile muameleri sonucunda oluşan seluloz esteri,su adsorpsiyonu az olan, beyaz, palet veya tanecikler halinde termoplastik bir reçine. Devamını Oku

 • ham selüloz: Yem örneğinin asit ve alkalilerde kaynatıldıktan sonra geriye kalan protein, yağ ve azotsuz öz maddelerden arındırılmış kısmı. Sindirimin düzenli olması için değişik rasyonlarda değişik oranlarda olması gereken, selüloz, hemiselüloz, lignin Devamını Oku

 • selüloz: Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5). Doğada bitkilerin göze zarlarında bulunan özdek, ağaç elyafı; film tabanlarındakiselüloz asetat ileselüloz Devamını Oku

 • selüloz triasetat: Selüloz asetatın bir çeşidi; triasetat tabanın temel özdeği. Devamını Oku

 • selüloz incelticisi: Selüloz boyası ve verniği ile kullanılan eritici-inceltici sıvı. Devamını Oku

 • sodyum selüloz glikolat: Karboksimetil selüloz. Devamını Oku

 • nitroselüloz: Eşmesini sağlamak. Atı hızlı sürmek, koşturmak Örnek: Kimine at vermiş eştirir gezer / Kimine aşk vermiş coşturur gezer. Âşık Veysel Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik Devamını Oku

 • polivinil alkol: Polivinil asetatın hidrolizinden alkol içerisinde, asit veya baz katalizörlerle elde edilen suda çözünürlüğü iyi olduğunda emülsiyon ve süspansiyon polimerleşmesinde viskozlaştırıcı olarak ,kimyasal bir işlemle suda çözünmez hale getirildikten sonra elyaf olarak kullanılan ve yüksek derecede su absorplayan bir alkol. Devamını Oku

 • sülfatlar: İnorganik tuzları MHSO4 veya M2SO4 şeklinde bulunan ve organik esterleri primer alkollerin sülfatlanmasından elde edilen esterler olup uzun zincirli alkil sülfatların sodyum tuzlarının anyonik deterjan olarak kullanıldığı SO42- iyonu içeren sülfürik asit tuzları veya esterleri. Devamını Oku

 • selülozik madde: Selüloz asetat gibi selülozun her hangi bir türevi. Devamını Oku

 • selülozik madde: Selüloz asetat gibi selülozun her hangi bir türevi. Devamını Oku

 • selüloztriasetat: Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar