karbonik anhidraz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karbonik anhidraz kelimesinin manası:

 1. Kırmızı kan hücrelerinde, hayvanların diğer kısımlarında ve bitkilerde bulunan, karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalayan enzim.
 2. Kırmızı kan hücrelerinde, hayvanların diğer kısımlarında ve bitkilerde bulunan karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalayan veya karbondioksit ve sudan karbonik asit oluşturan enzim.

karbonik anhidraz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karbonik anhidraz baskılayıcıları: Karbonik anhidraz enzimini baskılayarak işetici etki oluşturan asetolozamid vb. ilaçlar. Devamını Oku

 • karbonik asit: Bir karbonla iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu. Karbondioksitten sulu ortamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimi ile meydana gelen ve hemen bikarbonat iyonuna dönüşen asit. Devamını Oku

 • katalaz: Hidrojen peroksiti suya ve oksijen molekülüne parçalayan ve oksijen alıcısı gerektirmeyen bir enzim. Hidrojen peroksidi parçalayan hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, mol kütlesi 225000-250000 g aralığında olan, pH=7 de ciğer Devamını Oku

 • imido karbonik asit: Formülü (HO)2C=NOH olaan bir asit. Devamını Oku

 • karbonik: Karbonla ilgili olan. Devamını Oku

 • formik asit: Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit (HCOOH), karınca asidi. Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan organik bir asit. Karınca asidi. Devamını Oku

 • nöraminidaz enzimi: Oligosakarit yapılarının siyalik asit kısımlarını parçalayan bir enzim. Devamını Oku

 • pirüvat dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. Devamını Oku

 • pirüvat dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. Devamını Oku

 • alfa ketoglutarat dehidrogenaz: Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, NAD ve koenzim A’ dan süksinil CoA, karbondioksit, NADH+H oluşturan enzim. Sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • glikolik asit: Bitki hücrelerinde bulunan ve ışık solunumu için substrat oluşturan, olgunlaşmamış meyvelere buruk tat veren organik bir asit. Glikolat. Bitki hücrelerinde bulunan ve ışık solunumu için substrat oluşturan, olgunlaşmamış meyvelere buruk Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • lipaz: Bağırsak öz suyunda bulunan ve öd ile beraber yağları yağ asitlerine ve gliserine parçalayan enzim. Karaciğer, pankreas ve diğer sindirim organlarında nötral yağları gliserin ve diğer yağ asitlerine parçalayan hayvan Devamını Oku

 • formikasit: Karıncalarda ve kimi bitkilerde bulunan asit (hcooh), karınca asidi. Devamını Oku

 • lökoplast: Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik. (Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar