karin i sani sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karin i sani kelimesinin manası:

 1. Bk. ikinci mabeyinci

karin i sani ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • second 2: İkinci: a second time ikinci defa. bir daha: Please give him a second helping of soup. Ona bir porsiyon daha çorba verir misiniz? ikinci kimse/şŸey. düelloda şŸahit/yardımcı. oto. ikinci vites. çoğŸ. ikinci kalite mal. (bir öneriyi) desteklemek. ikinci olarak. Devamını Oku

 • gentleman in waiting: Mabeyinci Devamını Oku

 • second notice: İkinci ikaz, ikinci uyarı, ikinci duyuru, ikinci bildiri Devamını Oku

 • secondary: İkincil, tali, ikinci derecede olan, ikinci gelen Sonraki Devamını Oku

 • revisal: Yeniden inceleme, tetkik, teftiş, revizyon, tekrar yoklama, ikinci denetleme, ikinci düzeltme (dizgi) Devamını Oku

 • redraft: ), (f.) ikinci müsvedde Protesto edilen bir senedin masraflarla beraber ikinci şekli Devamını Oku

 • haşvi melih: Bk. artımlama Söz arasında ikinci bir kelime veya cümle ile ikinci derecede bir mana ifade etmek. (Osmanlıca’da yazılışı: haşv-i melih) Devamını Oku

 • ikinci şahıs: Zamirlerde ve çekimli fiillerde belirtilen “dinleyen” veya “dinleyenler”. Sen (2. teklik şahıs), siz (2. çokluk şahıs) zamirleri ve In-, -sIn / -sUn, -sInIz / -sUnUz ekleri. Sen: Ama sen de ölçülerinde eczacı kalfaları gibi titizlenmeye başladın (T. Buğra, Yalnızlar, s. 80). Sen benim gördüklerimi görmedin, geçirdiklerimi geçirmedin (H. N. Zorlutuna, Aydınlık Kapı, s. 210). Devamını Oku

 • chamberlain: Mabeyinci, teşrifatçı Kâhya, kethüda Muhasebeci, Devamını Oku

 • börkenek: Geviş getiren hayvanların midelerinin ikinci bölümü. Yağmurdan veya soğuktan korunmak için giyilen ucu sivri boşluk, külah. Devamını Oku

 • çekiçleme: Çekiçlemek işi. Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın aynı tel üzerindeki daha üst bir perdeye diğer bir parmakla aniden basılması yoluyla ikinci bir ses elde edilmesi yöntemi. Devamını Oku

 • circumstantial: Durumla ilgili Teferruata dair, ikinci derecede önemi olan Devamını Oku

 • F2: [F2] [F2] F1 jenerasyonu erkekleri ve dişilerinin kendi yavrularıyla çiftleştirilmesi sonucu oluşan ikinci yavru jenerasyonu veya ikinci melezler. Devamını Oku

 • sophomore: Lise ve üniversitede ikinci sınıf talebesi İkinci sınıf öğrencisi (üniv.), ikinci yıl öğrencisi [amer.] Devamını Oku

 • sophomore: Lise ve üniversitede ikinci sınıf talebesi İkinci sınıf öğrencisi (üniv.), ikinci yıl öğrencisi [amer.] Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar