karina sterni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karina sterni kelimesinin manası:

 1. Kanatlılarda çok kuvvetli olan göğüs kaslarının yapışmasına yarayan ve göğüs kemiğinin dış yüzünde bulunan mediyan çıkıntı.
 2. Kanatlılarda çok kuvvetli olan göğüs kaslarının yapışmasına yarayan ve göğüs kemiğinin dış yüzünde bulunan mediyan çıkıntı.

karina sterni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • burun ibiği: Maxilla’Nın processus palatinus’unun ve os palatinum’un lamina horizontalis’inin burun boşluğuna bakan yüzlerinde mediyan olarak bulunan ve saban kemiğinin tutunmasına yarayan kemik ibiği, krista nazalis. Maxilla’nın proc. palatinus’unun ve os palatinum’un Devamını Oku

 • karina: Gemi omurgası. Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü. Devamını Oku

 • lades kemiği: Kuşlarda göğüs kemiğinin üstünde iki kanat arasında bulunan “V” biçimindeki ince kemik Örnek: Dün de muhallebicide tavuk yedik, lades kemiği çıktı. B. Felek Kanatlılarda sağ ve sol köprücük kemiklerinin birleşerek çatal veya büyük V harfi benzeri oluşturdukları kemik, furkula. Devamını Oku

 • bonfile: Kasaplık hayvanlarda bel kemiğinin iki yanında bulunan ve yumuşaklığı dolayısıyla beğenilen et bölümü. Bu bölümden hazırlanan et dilimi. Devamını Oku

 • angulus işiyadikus: Kanatlılarda oturak kemiğinin, edep kemiğiyle birleşen arka yan köşesi. Kanatlılarda oturak kemiğinin, edep kemiğiyle birleşen arka yan köşesi. Devamını Oku

 • alın çukuru: Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Devamını Oku

 • damak ibiği: Her iki damak kemiğinin lamina horizontalis’lerinin kaynaşma yerinde ve ağız boşluğu tarafında mediyan olarak bulunan krista, krista palatina. Her iki damak kemiğinin lamina horizontalis’lerinin kaynaşma yerinde ve ağız boşluğu tarafında Devamını Oku

 • prosessus frontalis: Etçillerde üst çene kemiğinin, burun kemiğiyle gözyaşı kemiği arasından alın kemiğine doğru olan uzantısı. İnsan ve sığırda elmacık kemiğinin, alın kemiğinin processus zygomaticus’u ile birleşen çıkıntısı. Devamını Oku

 • carina sterni: Karina sterni Devamını Oku

 • kol kemiği başı: . Kol kemiğinin üst ucunun arkasında bulunan ve kürek kemiğiyle eklemleşmeye yarayan küremsi oluşum, kaput humeri. Kol kemiği başı. Kol kemiğinin üst ucunun arkasında bulunan ve kürek kemiğiyle eklemleşmeye yarayan Devamını Oku

 • karina trake: Bifurcatio tracheae’de, soluk borusu lumenine uzanan ve aerodinamik olarak etkiyen çıkıntı. Bifurcatio tracheae’de, soluk borusu lümenine uzanan ve aerodinamik olarak etkiyen çıkıntı. Devamını Oku

 • karina trake: Bifurcatio tracheae’de, soluk borusu lumenine uzanan ve aerodinamik olarak etkiyen çıkıntı. Bifurcatio tracheae’de, soluk borusu lümenine uzanan ve aerodinamik olarak etkiyen çıkıntı. Devamını Oku

 • krista sakralis mediyana: Geviş getirenlerde sağrı kemiğinin processus spinosuslar’ının, ön ve arka kenarlarıyla boydan boya kaynaşarak oluşturdukları mediyan krista. Geviş getirenlerde sağrı kemiğinin proc. spinosuslar’ının, ön ve arka kenarlarıyla boydan boya kaynaşarak oluşturdukları Devamını Oku

 • omuz eklemi: Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem. Kürek kemiğinin cavites glenoidalis’i ile kol kemiğinin caput humeris’i arasındaki eklem, artikulasyo humeri. Devamını Oku

 • margo oksipitalis: Duvar kemiğinin art kafa kemiğiyle birleşen kenarı. Şakak kemiğinin art kafa kemiğine sınır olan kenarı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar