karma eğitim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karma eğitim kelimesinin manası:

 1. Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda bir arada okumalarını sağlayan eğitim.
 2. Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda okumalarına ve türlü okul çalışmalarını birlikte yürütmelerine olanak sağlayan eğitim.

karma eğitim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • demokratik eğitim: Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer Devamını Oku

 • görevsel eğitim: Öğrenme etkinliklerinin yakın sonuçlarını öğrencinin kolayca görmesine olanak sağlayan, uygulamaya dönük biçimde düzenlenen eğitim. Devamını Oku

 • örgün eğitim: Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim. Düzenli, Devamını Oku

 • özel eğitim denetmeni: Özel eğitim kurumlarını ve özel eğitim alanına giren çalışmaları denetlemekle görevli denetmen. Devamını Oku

 • milli eğitim yönetmeni: İl millî eğitim örgütünün başı olan, bu yetkiyle il sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenleyen, denetleyen kimse. Devamını Oku

 • eğitim kurumu: Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yer. Devamını Oku

 • çocuğa dönük eğitim: Çocuğun özellikle kitaplardan ve kuramsal derslerden bilgi edinerek yetişmesi yerine, gerçek ve kişisel yaşantılar kazanmasını öngören, bunun için de okul çalışmalarında öğrencinin kendi kendini yönetmesine, işbirliğine, kişisel girişim ve yaratıcılığa, liderliğe, program ve planlarda esnekliğe ağırlık veren eğitim. Devamını Oku

 • özel eğitim okulu: İlköğrenim çağındaki eğitimi güç ve geri zekâlı çocukların yetişmesi için açılan ve kimi gündüzlü öğrencilerin de gidebildiği parasız yatılı okul. Devamını Oku

 • erkin eğitim: Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim. Ortaçağda Avrupa’da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi Devamını Oku

 • eğitim planlaması: Ekonomik ve siyasal koşullar ile ülkenin ve öğrencilerin gereksinmeleri göz önünde tutularak bir eğitim dizgesinin siyasasını, öncelik verilmesi gereken işleri ve harcanacak parayı belirleme konularında ileriye dönük programlar geliştirilmesi, hazırlıklar yapılması. Devamını Oku

 • görsal işitsel eğitim: Görsel işitsel araçların geniş ölçüde kullanılmasıyla öğrencilerin duyularını en ileri kerteye değin uyanık tutarak, özellikle görme ve işitme duyuları yoluyla uygulanan etkin bir eğitim yöntemi. Devamını Oku

 • layik eğitim: Din etkisinden kurtulmuş olan, bireylerin dinsel inançlarına herhangi bir biçimde karışmayan ve öğretim kurumlarındaki çalışmalar ile din işlerini birbirinden ayrı tutan eğitim. Devamını Oku

 • karşılaştırmalı eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı. Devamını Oku

 • meslekiçi eğitim: Niteliksiz veya deneyimsiz nitelikli çalışanların nitelikli veya deneyim sahibi çalışanlarla bir arada beceri ve verimliliklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla işçinin çalıştığı yerde planlanan, örgütlenen ve yapılan eğitim türü. Devamını Oku

 • özel eğitim: Genel eğitim önlemleri ve olağan öğretim programları ile eğitilemeyen kimseler için düzenlenen eğitim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar