karma ekonomi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karma ekonomi kelimesinin manası:

 1. Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti.
 2. Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen.
 3. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı özel durumlarda hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale ettiği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi

karma ekonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • serbest piyasa ekonomisi: Hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, karma ekonomi Devamını Oku

 • planlı ekonomi: Toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve gelişmesi amacını güden ekonomi, piyasa ekonomisi karşıtı. Devamını Oku

 • kapitalist ekonomi: Bk. anamalcı ekonomi Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait olduğu; yatırım, üretim, bölüşüm, gelir ve fiyatların piyasa mekanizması içerisinde serbestçe belirlendiği iktisadi sistem. Devamını Oku

 • ilkel ekonomi: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam. Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersizliği, uzmanlaşmanın bulunmayışı, ekonomik birliğin küçüklüğü gibi başlıca özelliklerle Devamını Oku

 • bütüncü ekonomi: Belli bir dönemdeki ekonomik etkinlik düzeyini belirleyen ve ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkileri açıklayan ekonomi dalı, makroekonomi. Devamını Oku

 • liberal ekonomi: Onsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa’da gelişen iktisadi liberalizme dayanan ekonomi. Devamını Oku

 • anamalcı ekonomi: Üretim araç ve mallarının özel iyelikte bulunmasına dayanan, özgür girişim ve yarışmayı içeren ekonomi düzeni. Devamını Oku

 • karma etki: İki ya da daha çok etkenin birlikte ve zamandaş işleyişinden doğan etki. Devamını Oku

 • ulusal ekonomi: Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat. Devamını Oku

 • ekonomi ve akça egemenliği: Bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomik durumunu düzenleme; pekleştirme ve güçlendirme amacıyla alacağı her tür önlem. Devamını Oku

 • saklı ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

 • illegal ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

 • vergisiz ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar