karunkula sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte karunkula kelimesinin manası:

 1. Bazı tohumların hilum kısmına yakın taraflarında bulunan yağ ya da vaks ihtiva eden etli yapı.
 2. Körelmiş aril.
 3. Et tomurcuğu, etçik, küçük et parçası.
 4. Geviş getirenlerde döl yatağının lamina propriyasında bez içermeyen, maternal plasentanın fonksiyonel kısmı olan düğme biçiminde belirgin oluşum, karunkül.

karunkula ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karunkula sublingualis: Dil altı etçiği. Dil altı etçiği. Devamını Oku

 • karunkula lakrimalis: Gözyaşı etçiği. Gözyaşı etçiği. Devamını Oku

 • karunkula lakrimalis: Gözyaşı etçiği. Gözyaşı etçiği. Devamını Oku

 • kotiledon: Döleşi adası Tohumlu bitkilerin tohumunda bulunan ilk yaprak ya da yapraklar olup fotosentez yapan yaprakları verir ya da toprak altında kalır. Devamını Oku

 • papilla foliyata: Tat almayla görevli geviş getirenlerde olmayan, dilin kök kısmında bulunan yaprak biçimindeki kabartılar. Dilin kök kısımlarında yaprak biçimindeki kıvrımlardan oluşan, mukoza kıvrımlarının yan kısımlarında tat tomurcuklarını içeren ve lamina propriyasında Devamını Oku

 • adventisyal plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. Devamını Oku

 • adventisyal plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. Devamını Oku

 • caruncle: Tohum göbeği tomurcuğu, tohumun hilum kısmının kenarındaki çıkıntı Horoz ibigi veya onun benzeri sarkık et Devamını Oku

 • papilla insisiva: Damak dikişinin ön ucunda ve ortada bulunan özellikle geviş getirenlerde ve domuzda belirgin olan kabartı. Damak dikişinin ön ucunda ve ortada bulunan özellikle geviş getirenlerde ve domuzda belirgin olan kabartı.Dgr.: Devamını Oku

 • endometriyum: Dölyatağı iç katmanı Rahim iç zarı. Devamını Oku

 • kataral endometritis: Lamina epiteliyalis ve lamina propriyanın enfekte olması ve döl yatağı bezlerinde akyuvar infiltrasyonunun artması, lamina epiteliyaliste yer yer difterik döküntülerle belirgin endometriyumun basit yangısı. Devamını Oku

 • kotiledoner plasenta: Geviş getirenlerde görülen villi koryalislerin karunkül üzerinde; kriptlerin de kotiledon üzerinde kümeleştiği kotiledonlu plasenta. Devamını Oku

 • ketozis: Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyle belirgin bir metabolizma hastalığı. Devamını Oku

 • epifiz bezi: Talamus ve colliculus rostralisler arasındaki mediyan çöküntü içerisinde yerleşmiş, özellikle geviş getirenlerde buğday tanesi biçiminde olan endokrin bir bez, glandula pinealis. Beyinde korpus kallozumun altına uzanan sinirsel kökenli, talamus ve Devamını Oku

 • makula sakkuli: Kulakta sacculus’un ön duvarında bulunan dengeyle ilişkili olan bölüm. İç kulağın zar vestibulumunda yer alan, tek katlı yüksek prizmatik epitelyumle çevrelenmiş ve lamina propriyasında duyu hücrelerine ait sinir telleri bulunan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar