kasrı müşeyyed sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kasrı müşeyyed kelimesinin manası:

 1. Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman. (Osmanlıca'da yazılışı: kasr-ı müşeyyed)

kasrı müşeyyed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kasrı: Zorla, cebren. (Osmanlıca’da yazılışı: kasrî) Devamını Oku

 • kasrı yed: El çekmek, feragat etme, vazgeçme. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı yed) Devamını Oku

 • kasrı salat: Seferde olan bir kimsenin, dört rekatlı farz namazları ikişer rekat kılması. Namazı kısaltmak. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı salât) Devamını Oku

 • kasrı cennet: Cennet köşkü. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı cennet) Devamını Oku

 • müstahkem: Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış. Devamını Oku

 • kasr: Köşk. Yüksek ve ferah bina. Taştan veya kargir küçük saray. Devamını Oku

 • highrise: Yüksek (bina, apartman). Yüksek bina, çok katlı bina Devamını Oku

 • tahkimli: Tahkim edilmiş olan. Devamını Oku

 • enbahun: Sağlam, metin, muhkem, tahkim edilmiş yer. Devamını Oku

 • mümessili leh: Kendisi hakkında, lehinde mümessillik yapılmış, vekalet edilmiş. Lehinde temsil edilmiş. (Osmanlıca’da yazılışı: mümessil-i leh) Devamını Oku

 • vere: Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi. Devamını Oku

 • sadabad: sultan ııı. ahmed’in saltanatı ve nevşehirli ibrahim paşanın sadrazamlığı zamanında, istanbul kâğıthane’de yapılan ‘sadâbad kasrı’ adı verilen bir yapı dolayısiyle, bu kasrın bulunduğu bölgeye verilen ad. (dereler, fıskiyeler, ağaçiar ve çiçek bahçeleriyle en güzel mesirelerden biriydi). Devamını Oku

 • binayı mechul: Fiilde failin, öznenin meçhul olması hali. Mesela: “Yazmak” fiilinin bina-yı meçhulü olan “yazıldı” kelimesinde olduğu gibi. Fiilde failin belli olması halinde de “bina-yı malum” denir. “Nuri yazdı” gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bina-yı mechul) Devamını Oku

 • müdehharat: İstif edilmiş, yığılmış ni’metler. Biriktirilmiş mallar. (Osmanlıca’da yazılışı: müdehharât) Devamını Oku

 • müşattarı muhammes: Edb: Araya üç mısra ilave edilmiş gazel ve kaside. (Osmanlıca’da yazılışı: müşattar-ı muhammes) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar