kasrı yed sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kasrı yed kelimesinin manası:

 1. El çekmek, feragat etme, vazgeçme. (Osmanlıca'da yazılışı: kasr-ı yed)

kasrı yed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kasrı: Zorla, cebren. (Osmanlıca’da yazılışı: kasrî) Devamını Oku

 • kasrı müşeyyed: Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı müşeyyed) Devamını Oku

 • renunciation: Terk ve feragat etme, vazgeçme, alâkasını kesme, feragat Vazgeçme, bırakma, feragat, el çekme Devamını Oku

 • abjure: Yemin ederek vazgeçmek Kesin olarak feragat etmek, inkâr etmek, sapıklıktan dönmek abjura’tion (i) yeminle vazgeçme, feragat etme abjuration of religion inkâr etme, dinden Sıkma, irtidat abjuratory (s) vazgeçme kabilinden. Devamını Oku

 • kasrı salat: Seferde olan bir kimsenin, dört rekatlı farz namazları ikişer rekat kılması. Namazı kısaltmak. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı salât) Devamını Oku

 • kasrı cennet: Cennet köşkü. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı cennet) Devamını Oku

 • abdicate: -(den) çekilmek, -(den) vazgeçmek, feragat etmek: resmen bırakmak veya feragat etmek (özellikle hükümdarlıktan)tacını ve tahtını terk etmek abdica’tion (i) tacını ve tahtını terk etme. Devamını Oku

 • disclaimer: Vazgeçme, feragat, feragatname, yalanlama Vazgeçen kimse Devamını Oku

 • alienate: Diğerine feragat ve temlik etmek, ferağ etmek Soğutmak, vazgeçirmek aliena,tion aşktan vazgeçirme , soğutma Devamını Oku

 • remise: Feragat, vaz geçme Vaz geçip teslim etmek, feragat etmek. Devamını Oku

 • feragat etmek: Hakkından vazgeçmek, el çekmek Örnek: Beni çıkardığı tahtımdan arzumla feragat edeceğim. R. H. Karay Hakkından vazgeçmek, el çekmek: “Beni çıkardığı tahtımdan arzumla feragat edeceğim.” -R. H. Karay. Devamını Oku

 • disclaim: Vazgeçmek, iddiadan vazgeçmek; inkar etmek, yalanlamak, tanımamak, kabul etmemek, onaylamamak, feragat etmek İnkâr etmek, benim değil diye reddetmek, kabul etmemek Devamını Oku

 • waiver: Hakkından vaz geçme, feragat. Vazgeçme, feragat, feragatname Devamını Oku

 • renounce: Vazgeçmek, reddetmek, feragat etmek, terketmek, alâkasını kesmek (iskambil) aynı renkten kâgıdı olmadığından başka renk kağıt oynamak. Devamını Oku

 • abandonment: Terk Metrukiyet, terk edilmiş olma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar