katalaz testi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte katalaz testi kelimesinin manası:

 1. Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney.
 2. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test.

katalaz testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alkalin fosfataz testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen, alkalin fosfataz enzim etkinliğini ortaya koymada uygulanan deney. Devamını Oku

 • koagülaz testi: Özellikle stafilokoklarda bulunan ve kan plazmasını pıhtılaştıran koagülaz enzimini ortaya koyarak patojenik olanlarla patojenik olmayanları ayırmak amacıyla yapılan deney. Devamını Oku

 • gebelik testi: Bir kadının gebe olup olmadığının belirlenmesi için yapılan test. Devamını Oku

 • fosfataz test: Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney. Devamını Oku

 • oksidaz testi: Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen ve hücre içi olan oksidaz enziminin (sitokrom C oksidaz) varlığını ortaya koymada kullanılan test. Devamını Oku

 • kurbağa testi: Kadının gebe olup olmadığını anlamak için, idrarının kurbağa karnına şırınga edilmesi yoluyla yapılan test. Kısraklarda gebelik tanısında kurbağalara muayene edilecek kısrağın kan serumundan enjekte edilerek gonadotropinlerin etkisinin ortaya çıkarılması esasına Devamını Oku

 • Kruskal Wallis testi: İkiden fazla grup söz konusu olduğunda ve karşılaşılan grupların aynı ana kitle ortancasına sahip olup olmadıklarını test eden, tek yönlü varyans analizinin nonparametrik karşılığı. Devamını Oku

 • çarpma düşme testi: Silahın şarjörüne azami kapasitenin iki eksiği kadar fişek yerleştirilip en üste mermi çekirdeği ve içerisindeki barutu alınmış iki adet kapsülü sağlam kovan yerleştirildikten sonra; şarjörün silaha takıldığı, silah emniyete alınmadan horozu kurulu olarak namlu, horoz ve kabza alt arka köşesi üzerine, 1.5 m. yükseklikte beton zemin üzerine konan 5 cm kalınlığında çelik plaka üzerine ve Devamını Oku

 • sodyum hidroksit testi: Sütte akyuvar artışı bulunup bulunmadığını belirleyen bir test, whiteside testi, NaOH testi. Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • kazein hidrolizasyonu testi: Sütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve hücre dışı bir enzim olan proteaz tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılan test. Devamını Oku

 • indol testi: Mikroorganizmaların bir amino asit olan tripdofanı ayrıştırarak indol meydana getirebilme yeteneğini belirlemek için kullanılan deney. Devamını Oku

 • lesitinaz testi: Yumurta sarısında bulunan lipoprotein komplekslerinin bakteriler tarafından oluşturulan lesitinaz ve fosfolipaz enzimleriyle hidrolize edilebilme durumunu belirlemek için yapılan test. Devamını Oku

 • karbonhidrat fermantasyon testi: Mikroorganizmaların çeşitli özel karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler. Devamını Oku

 • Mann Whitney U testi: İki bağımsız grubun ortancalarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir test. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar