katmerli birleşik zaman sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte katmerli birleşik zaman kelimesinin manası:

 1. Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi.
 2. (Derleme., katmerli bileşik kip) Yalın zamanlı bir eylemle ekeylemin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem (gel-ir-di-y-se-m) , geliyor idiysem (gel-iyor-du-y-sam) , gelmiş idiysem (gel-miş-ti-y-sem) vb. Katmerli zamanın kullanılışı yaygın değildir.

katmerli birleşik zaman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • rivayet birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi. (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirsiz geçmiş zaman kavramı Devamını Oku

 • koşul birleşik zamanı: (Derleme.. şart tarzı, şart kipleri) Koşul kavramı veren birleşik zaman. Türkçede bu kavram, yalın zamanlı bir eyleme ekeylemin -se(ise) ekinin getirilmesiyle sağlanır: Geldiyse (gel-di+ise) , gelmişse (gel-miş+ise) , gelirse (gel-ir+ise) , geliyorsa (gel-iyor+ise) , gelmeliyse (gel-meli+ise) vb. Devamını Oku

 • katmerli bileşik zaman: Bkz. Zaman. Devamını Oku

 • ulaçlı birleşik zaman: Zarf-Fiil eki almış bir esas fiille “bilmek, durmak, görmek, kalmak, vermek, yazmak” fiillerinin oluşturduğu birleşik fiil: gidebilmek, yazadurmak, yapmayagörmek, bakakalmak, söyleyivermek, düşeyazmak gibi. Devamını Oku

 • geçmiş zaman görünümü: -mış geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi. Devamını Oku

 • şartlı birleşik zaman: Belli bir zaman eki almış yükleme -sa / -se şart eki getirilerek oluşturulan şekil. Devamını Oku

 • birleşik tümce: (Derleme, bileşik cümle, mürekkep yapılı cümle) Bir veya birkaç içtümce, aratümce veya yantümce ile bir temel tümceden kurulan tümce: O zaman dediler ki, bu kanunlar bizim eserimiz değildir; Gençler bilebilse, ihtiyarlar muktedir olabilse dünyanın işleri kolaylıkla düzelir; Bu yaz turist gelirse döviz bakımından biraz ferahlarız; Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz vb. Devamını Oku

 • hikaye birleşik kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın Devamını Oku

 • derişik zaman: Herhangi bir görünçlük çevrilirken, gereği olmayan zaman parçalarının atılıp zamanda kısaltma yapılmasını, filmsel zamanın oluşmasını sağlayan işlem. Devamını Oku

 • zaman: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Örnek: Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Örnek: Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir. A. İlhan Belirlenmiş olan an. Devamını Oku

 • geniş zaman görünümü: Geniş zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak. Görünmez olmak gibi. Geniş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak, görünmez olmak, anlar olmak vb. Devamını Oku

 • şimdiki zaman kipi: Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamanda başladığını ve devam etmekte olduğunu bildiren kip: 1. K. T. geliyorum (gel-iyor-um) , gülüyorum. 2. K. T. geliyorsun (gel-iyor-sun) , gülüyorsun. 3. K. T. geliyor (gel-iyor) , gülüyor . 1. K. Ç. geliyoruz (gel-iyor-uz) , gülüyoruz. 2. K. Ç. geliyorsunuz (gel-iyor-sun-uz) , gülüyorsunuz. 3. K. Ç. geliyorlar (gel-iyor-lar) , Devamını Oku

 • birleşik devletler: Aralarında birlik kurulup tek devlet durumuna gelmiş olan devletler: Amerikabirleşik devletleri vb. gibi. Devamını Oku

 • birleşik cümle: Bir evya birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve görev bakımından tamamlayan, yüklemi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar