katyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte katyon kelimesinin manası:

 1. Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, artın.
 2. Bk. artın
 3. Bk. artı üşer
 4. Katoda ya da negatif kutba göç eden pozitif yüklü iyon. K+, Na+, Ca2+ gibi.
 5. Atomun en az bir elektron vermiş hali. + yüklü iyon olarak da bilinir.
 6. Katoda veya negatif kutba göç eden pozitif yüklü iyon.
 7. Katoda veya negatif kutba göç eden pozitif yüklü iyon.

katyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anyon: Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin. Bk. eksi üşer Devamını Oku

 • katyon değişimi: Katının hidratize katyonlarının çözelti içinde benzer yüke sahip katyonlarla yükleri eşdeğer olacak şekilde yer değiştirmesi. Devamını Oku

 • katyon değiştirici reçine: Basit difüzlenebilen bir katyon ve difüzlenemiyen anyondan oluşan polimerleşme derecesi çok yüksek sentetik organik bir madde. İçine konulduğu ortamla katyon alış verişinde bulunur. Devamını Oku

 • iyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün. Bk. üşer Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • elektroforez: Moleküllerin, nişasta, agaroz, akrilamid gibi jel yapılı maddeler bulunan ortamda elektriksel alanın etkisiyle göç hızlarının farklılığından yararlanılarak ayrılmaları. (Yun. elektron: elektron; pherein: taşımak) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Devamını Oku

 • koordinasyon bileşiği: Bir metal iyonunun (çoğu kez geçiş metali) metal olmayan iyon veya ligant olarak adlandırılan molekül veya kompleksleştirici ile bir araya gelerek oluşturduğu bileşik. Ligant pozitif veya negatif yüklü olabilir. (Cl- gibi iyonlar veya NH2NH3+) veya su, amonyak gibi moleküller olabilir. Devamını Oku

 • cation: Elektroliz usuIünde katotta hâsıl olan madde, pozitif yüklü iyon. Katyon [kim.] Devamını Oku

 • atom çekirdeği: Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü. Bk. öğecik çekirdeği Devamını Oku

 • hidrojen bağı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. Devamını Oku

 • yükleme akımı: Bir cıva damlasında kopma anında elektron eksikliğinden veya fazlalığından kaynaklanan faradayik olmayan, pozitif veya negatif akım. Devamını Oku

 • iki kutuplu kol bacak derivasyonları: Ekg ölçümlerinde etkin iki elektrot arasında potansiyel farkın kaydedilmesi için yapılan işlem. I, II, III veya D1, D2, D3, olarak gösterilir, I: Sağ kol (-), sol kol (+) kutba bağlanır. II: Sağ kol (-), sol bacak (+) kutba bağlanır. III: Sol kol (-), sol bacak (+) kutba bağlanır. Devamını Oku

 • elektrik yükü: Nün niteliği açıklanamamıştır. Ancak, elektrik yüklü özdeğin özellikleri az çok bilinmektedir. Elektron adı verilen elemansel tanecik, negatif elektrik yüklü; proton ise pozitif yüklüdür. Bunlar, elektriksel olarak yüklü özdeğin temel birimleridir. Bundan dolayı, eşit sayıda elektron ile protonları olan özdek, elektriksel yönden yansızdır. Elektronları daha fazla olan özdek, negatif yüklü; elektronları daha az olan özdek, pozitif Devamını Oku

 • elektronegatif: Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler). Birbirinden farklı iki atom arasında kovalent bağ teşekkül ettiği zaman, pozitif yüklü çekirdeğe sahip atomun dış elektronlara bağlı bulunan diğer atomdan daha büyük Devamını Oku

 • ikiz iyon: Çözeltilerinde iyonlaşan pozitif ve negatif yükleri aynı anda bulunduran iyon. Bu tür iyonlar genellikle amino asit ve proteinlerde bulunur.İç tuz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar