kavramlaştırma öğesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kavramlaştırma öğesi kelimesinin manası:

 1. Çıkarımcı yordamlarda yanıtlayıcıların, nesneleri adlandırma, düzenleme ve kümelendirme biçimlerine bakarak tutumlarına inmeyi sağlayan öğe. bkz. yarıçıkarımcı yordam.

kavramlaştırma öğesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kavramlaştırma öğesi: Çıkarımcı yordamlarda yanıtlayıcıların, nesneleri adlandırma, düzenleme ve kümelendirme biçimlerine bakarak tutumlarına inmeyi sağlayan öğe. bkz. yarıçıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • uyaran öğesi: Çıkarımcı yordamlarda bireyin örtük eğilim ve tutumlarını açığa vurması için kullanılan belirsiz ipucu. Devamını Oku

 • tümce bütünleme: Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • kavramlaştırma: Kavramlaştırmak işi. Nesne ve olayların algılanan temel öğelerini, örgütleyerek kavram haline getirme. Devamını Oku

 • düşlem öğesi: Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda, yanıtlayıcıdan bir kestirimde bulunması ya da belirsiz bir uyaranı açıklayıp yorumlaması istenerek işe karıştırılan imgesel öğe. bkz. belirsiz betim. Devamını Oku

 • dolaylı görünü: Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda içkin tutumları yüzeye çıkarabilmek için başvurulan ve örtük bir anlatım içeren açıklamasız görüntü, bkz. görünüleme, görünülü yordam. Devamını Oku

 • dolaylı görünü: Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda içkin tutumları yüzeye çıkarabilmek için başvurulan ve örtük bir anlatım içeren açıklamasız görüntü, bkz. görünüleme, görünülü yordam. Devamını Oku

 • daraltaç yordamı: Bir soru çizinliğinde, geniş kapsamlı konulardan giderek daha özel konulara inmeyi sağlayan düzen yada bu yolu izleyen görüşme yordamı. Devamını Oku

 • tümce girişi: Tümce bütünleme yordamında, gerisi yanıtlayıcı tarafından doldurulacak bir yada bir kaç sözcükten oluşmuş giriş. Devamını Oku

 • ulaştırma: İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat. Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf. Devamını Oku

 • örtülü yordam: Araştırma amaçlarını gizleyebilmek ve kendiliğinden yanıtlar alabilmek üzere yanıtlayıcının tepkilerini bir başkası yada düşsel kişiler ağzından dile getirmesine olanak veren imgesel yordam, bkz. dolaylı yordam, uzancalı yordam. Devamını Oku

 • kavramlaştırmak: Kavram durumuna getirmek. Devamını Oku

 • uç uca yapıştırma aygıtı: Uç uca yapıştırmayı sağlayan aygıt. Devamını Oku

 • sözcük çağrışımı: Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • karma çıkarımcı yordam: Tutumları uzancalı ya da yansıtıcı bir yaklaşımla saptamak üzere sözlü yordamlarla görünülü yordamları birlikte kullanan yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar