kaynakta kesme usulü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kaynakta kesme usulü kelimesinin manası:

 1. Bk. kaynakta kesme yöntemi

kaynakta kesme usulü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kaynakta kesme: Bk.kaynakta kesme yöntemi Devamını Oku

 • stopaj usulü: Bk. kaynakta kesme yöntemi Devamını Oku

 • stopaj yöntemi: Bk. kaynakta kesme yöntemi Devamını Oku

 • stopaj: Ücretlerde, serbest meslek gelirlerinde ve sonraki yıllara devredilen taahhüt işlerinde ödemeler sırasında bu ödemelerin belirli bir kısmı ödemeyi yapanlarca tutulduktan sonra kişiler adına vergi dairelerine yatırılan miktar. Bk. kaynakta kesme Devamını Oku

 • deduction at source: Kaynakta kesme, vergi mükellefi tarafından gelir vergileri için ödenen ilk kesinti ve vergi ödemesi Devamını Oku

 • kaynakta kesme yöntemi: Ücret, faiz, kira ve serbest meslek gelirlerinden alınacak verginin, gelirin oluşması sırasında üçüncü kişi tarafından kesilmesine dayanan vergi toplama yöntemi. Devamını Oku

 • dna kesme enzimi uzunluk çeşitliliği rflp: Dna da mutasyonlar sonucu oluşan nükleotit değişimleriyle (hastalığa sebep olmayan), kesme enziminin kesme bölgesinin yok olması ya da yeniden oluşması sebebiyle, analizlerde, DNA enzimle kesildiğinde farklı uzunlukta DNA parçalarının oluşması. Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi. Devamını Oku

 • kesme işareti: Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ‘ ). Özel adlara, gerçek Devamını Oku

 • kontenjan usulü: Bk. saptanca yöntemi Bk. sınırlama yöntemi Devamını Oku

 • açık ihale usulü: İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bütün isteklilerin teklif verebileceği ihale yöntemi. krş. açık teklif yöntemi Devamını Oku

 • kesme imi: Kesme işareti. Devamını Oku

 • logging: AğŸaç kesme, kereste için ağŸaçların kütüğŸü kesme; kereste için ağŸaç kesme işŸi; (Denizcilik) ceza olarak denizcinin maaşŸından kesilen ve gemi jurnalına kaydedilen kesinti Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • kesme açısı: Bıçak ya da testere ön yüzeyinin, işlenen gereçle yaptığı açı. Bk. kesme açısı Devamını Oku

 • kat: Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü Örnek: Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. S. F. Abasıyanık Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar