kecave sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kecave kelimesinin manası:

 1. Deve üstüne konulan bir cins tahtlrevan.

kecave ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kecave: Deve üstüne konulan bir cins tahtlrevan. Devamını Oku

 • kecabe kecave: Deve üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan Devamını Oku

 • bahire: Işıklı, parlak, güzel. Belli, besbelli, açık. Devamını Oku

 • kindare: Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık. Devamını Oku

 • buğra: Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur. Erkek deve. Devamını Oku

 • hecin: Çift parmaklılar takımının devegiller familyasından, uzunluğu 3, yüksekliği 2 m kadar olan, sırtında besin depo etmeye yarayan tek hörgücü bulunan, hızlı yürüyen bir memeli türü (Camellus dromedarius). Hlk. İki hörgüçlü Devamını Oku

 • karinasızlar: Omurgalı hayvanların, kuşlar (Aves) sınıfından, karinaları bulunmayan, ufak, körelmiş kanatlı, ilkel yapılı kuşları içine alan bir bölüm. Gerçek deve kuşları (Struthiones), Amerika deve kuşları (Rheae), tepeli deve kuşları (Casuarii), moalar (Dinornithes), boylu kuşlar (Aepyornithes), kiviler (Apteryges) takımları vardır. Devamını Oku

 • mahfe: Deve, fil vb. hayvanların sırtına konulan, üzerine oturmaya yarayan sepet Örnek: İkide bir beni mahfesinin yanına çağırarak biraz sonra uzağından geçeceğimiz … ebediyetin adını, varsa hikâyesini söylerdi. A. H. Tanpınar Devamını Oku

 • appellative: Cins isim Lakap, mahlâs, unvan Devamını Oku

 • deveci: Deve sahibi, deve kiralayan kimse. Deve kervanını güden kimse. Devamını Oku

 • tepeli deve kuşugiller: Deve kuşu familyasından olan kuş türü. Kuşlar (Aves) sınıfının, tepeli deve kuşları (Casuarii) takımından, başlarında boynuz maddesinden yapılmış, miğfere benzeyen bir ibik bulunan, tüyleri ince ve koyu renkli, başları ve Devamını Oku

 • afrika deve kuşu: Kuşlar (Aves) sınıfının, deve kuşları (Struthioniformes) takımından, Afrika steplerinde yaşayan, uçamayan ancak uzun bacaklarıyla çok hızlı koşan, en büyük yapılı tür. Deve kuşu. Devamını Oku

 • tepeli deve kuşu: Uçma yeteneği olmayan, Yeni Gine ve Avustralya’da yaşayan deve kuşu türü. Kuşlar (Aves) sınıfının, tepeli deve kuşları (Casuariiformes) takımından. Yeni Gine ve Avustralya ormanlarında sürüler hâlinde yaşayan, Afrika deve kuşundan Devamını Oku

 • akkam: Deve kiralayıcı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam. (Osmanlıca’da yazılışı: akkâm) Devamını Oku

 • deve kuşuluk etmek: Deve kuşu gibi başını kuma sokup gerçeklerden uzak duracağını sanmak: “Bu harekete sadece şımarık gözü ile bakmak deve kuşuluk etmek olur.” -H. Taner. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar