keçi artritis ve ensefalitisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keçi artritis ve ensefalitisi kelimesinin manası:

 1. Antijenik olarak maedi-visna çok yakın bir lentivirüsün neden olduğu keçilerde kronik pnömoniyle veya akut ensefalitis, beynin beyaz maddesinde makroskobik kistik boşlukların oluşması, artritis ve mastitisle seyreden hastalık grubu, keçi lökoensefalitisi, koca diz hastalığı, kaprin artritis ensefalitis, keçi artritis-ensefalomiyelitisi.

keçi artritis ve ensefalitisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keçi artritis ensefalomiyelitisi: Keçi artritis ve ensefalitisi. Devamını Oku

 • visna: İki yaşından büyük koyunlarda, kronik seyirli, beynin, omuriliğin ve zarlarının yangısı ve demiyelinizasyonuyla belirgin, Retroviridae ailesinde lentivirüs cinsinde yer alan bir virüsün neden olduğu, yavaş seyirli viral hastalık, visna/maedi hastalığı. Hastalık etkeni virüs aynı zamanda maedi hastalığınında etkeninidir. Devamını Oku

 • keçi lökoensefalitisi: Keçi artritis ve ensefalitisi. Devamını Oku

 • epizootic artritis: Epizootik artritis Devamını Oku

 • kaprin artritis ensefalitis: Keçi artritis ve ensefalitisi. Devamını Oku

 • koyun ve keçilerde hipokalsemi: Büyük çoğunlukla gebeliğin 4-6. haftasında gelişen, laktasyonun ilk altı haftasında gelişebilen, bazen de gebeliğin son dönemlerinde etkilenebilen, sığırlarda olduğu gibi gevşek felcin birincil bulgu olduğu, sık olarak tetanininde görüldüğü hastalık. Devamını Oku

 • süt kesen hastalığı: Süt sekresyonunun az olması veya hiç olmaması, agalaksi. Koyun ve keçilerde süt salgısının durması, konjuktivitis, keratitis, eklem yangısı, topallık ve gebe koyunlarda yavru atma gibi belirtilerle seyreden, Mycoplasma agalactiae’nın neden Devamını Oku

 • çiçek hastalığı: Poxviridae ailesinde yer alan çiçek virüsünün insanlarda neden olduğu oldukça bulaşıcı ve sıklıkla öldürücü viral hastalık. Çeşitli balıklarda Herpesviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, derinin hiperplazisi sonu oluşan ve Devamını Oku

 • otoimmün hastalık: Vücudun kendi dokularına karşı oluşan hücre aracılı bağışıklık reaksiyonu veya özgün antikor üretimi sonucu ortaya çıkan özel hastalık grubu. Dermatomiyozitis, bullöz pemfigoit, glomerulonefritis, lenfositik tiroiditis, romatoit artritis, gloerulonefritis ve birçok dermatozisler kedi ve köpeklerdeki otoimmün hastalıklardır. Devamını Oku

 • Japon ensefalitisi: Flaviviridae ailesinde bulunan ve sivrisineklerle taşınan, insanlarda ve evcil hayvanlarda gizli seyirli enfeksiyonlara veya çocuk felcine benzer tarzda akut meningoensefalomiyelitise ve gebelerde yavru atmaya neden olan viral zoonoz bir hastalık, Japon B ensefalitisi. Enfeksiyon kaynağı kanatlılardır. Devamını Oku

 • değişke ortakdeğişke dizeyi: Bk. ortakdeğişke dizeyi. Devamını Oku

 • Viral ensefalopati ve retinopati: Larval, çok genç ve ergin deniz balıklarında, Picornaviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, nörolojik ve yüzme bozukluklarıyla karakterize öldürücü viral bir hastalık. Devamını Oku

 • eozinofilik ve kollajenolitik dermatitis: Kedi ve atlarda yaygın olarak gözlenen, deride eozinofilik reaksiyon ve kollajen erimesıyle belirgin nedeni bilinmeyen özel hastalık grubu. Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu. Devamını Oku

 • koyun ensefalitisi: Sıçrama hastalığı. Devamını Oku

 • Ontarino ensefalitisi: Kusma ve bitkinlik hastalığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar