kemerbeste sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kemerbeste kelimesinin manası:

 1. Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler halde olan.

kemerbeste ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belirsiz geçmiş kipi: (Derleme.. nakli mazi, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. Türkçede bu kip -miş ekiyle kurulur: 1. K. T. gelmişim (gel-miş-im) , almışım, olmuşum, gülmüşüm. 2. K. T. gelmişsin (gel-miş-sin) , almışsın, olmuşsun, gülmüşsün. 3. K. T. gelmiş Devamını Oku

 • sömürgeci: Sömürgesi olan, sömürge elde etmek amacında olan kimse veya ülke, müstemlekeci Örnek: Şöyle olmuşuz, böyle olmuşuz, ama hiçbir zaman sömürgeci olmamışız. B. R. Eyuboğlu Sömürgecilikle ilgili olan. Devamını Oku

 • countermand: Yeni bir emir ile evvelki emri iptal etmek İptal emri. Devamını Oku

 • kalsiyum siyanamit: Formülü Ca(CN)2 olan, gübrede zararlı ot giderici olarak kullanılan, ticari şeklinin rengi gri olup %55-70 oranında Ca(CN)2 içeren, suda bozunan, saf halde renksiz kristalli bir tuz. Devamını Oku

 • kalsiyum siyanamit: Formülü Ca(CN)2 olan, gübrede zararlı ot giderici olarak kullanılan, ticari şeklinin rengi gri olup %55-70 oranında Ca(CN)2 içeren, suda bozunan, saf halde renksiz kristalli bir tuz. Devamını Oku

 • salih: Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Devamını Oku

 • olmuş yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, olmuşa ilişkin Om p (p olmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklemi. || Om p önermesinin şimdiki (…) tam durumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi en az bir tamdurumda doğru olması demektir.olmuş yöneticisinin ikillisi hepolmuş yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • emek artıran teknolojik ilerleme: Emek gücünde fiziksel bir artış olmadığı halde tıpkı emek gücünde bir artış olmuş gibi çıktıda artışa neden olan teknolojik gelişme. Bu durum üretimde emek gücünün sayısını arttırmaksızın çıktı içinde emek payını artırır. Devamını Oku

 • ebu eyyubil ensarı: Sahabe-Yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazreci diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandarlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fani olduğu halde teberrüken Kostantiniyye’nin fethine azimet eden İslam ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid olmuştur. Sonradan ancak Sultan Mehmed Fatih’in Hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından mezarı keşf edilmiştir. 150 hadis-i Devamını Oku

 • ilyas: yağmurlara hükmeden israil peygamberi. kur’an-ı kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır Beni İsrail peygamberlerinden olup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve Tevrat’ta “Ella” diye Devamını Oku

 • ilyas: yağmurlara hükmeden israil peygamberi. kur’an-ı kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır Beni İsrail peygamberlerinden olup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve Tevrat’ta “Ella” diye Devamını Oku

 • make sure of: (bir şeyin) doğru olup olmadığından emin olmak. Emri pekiştirmek için kullanılır: Make sure she´s here at eight! Ne yapıp edip onun saat sekizde burada olmasını sağla! Devamını Oku

 • orfon: İzole olmuş lokasyonlarda bulunan, izole olmuş bir gen kümesinin üyesi olan gen. Devamını Oku

 • hud suresi: Kur’an-I Kerim’de 11. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • enbiya suresi: Kur’an-I Kerim’in 21.suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar