kemik örtüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kemik örtüsü kelimesinin manası:

 1. (Yun. peri: etrafinda; osteon: kemik) Kemiğin dışını çevreleyen, beslenmesini sağlayan, kan damarları ve sinirleri kapsayan, endosteumdan daha kalın ve telli elemanlarca zengin, kemik kırılması durumunda kemik tamirini gerçekleştiren, bağ dokusundan oluşmuş tabaka. Periosteum.

kemik örtüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kemik örtüsü zarı: Kemiği saran yoğun bağ doku tabakası, periost, periosteum. Osteoprogenitör hücreler içerir. Devamını Oku

 • kıkırdak örtüsü: (Yun. peri: etrafında; chondros: kıkırdak) Eklem kıkırdağı hariç, hiyalin kıkırdak ve elastik kıkırdağın üzerini örten, kondroblâstlar ve fibroblâstların yoğun olduğu, kollagen tip I bakımından zengin, sık telli bağ dokusundan oluşmuş, kıkırdağın apozisyonal büyümesini sağlayan tabaka. Perikondriyum. Devamını Oku

 • kıkırdak örtüsü: (Yun. peri: etrafında; chondros: kıkırdak) Eklem kıkırdağı hariç, hiyalin kıkırdak ve elastik kıkırdağın üzerini örten, kondroblâstlar ve fibroblâstların yoğun olduğu, kollagen tip I bakımından zengin, sık telli bağ dokusundan oluşmuş, kıkırdağın apozisyonal büyümesini sağlayan tabaka. Perikondriyum. Devamını Oku

 • ikincil kemik: Olgunlaşmış, bol osteositli, matriksi inorganik madde bakımından zengin, halkasal sistemler gösteren, beyin, omurilik, akciğerler gibi organları koruyan ve hareketi sağlayan iskeletin yapısını oluşturan, vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan, olgun kemik dokusu. Lâmelli kemik, olgunlaşmış kemik, sekonder kemik. Devamını Oku

 • süngerimsi kemik: Kısa kemiklerin merkezî kısımlarını oluşturan, pek çok küçük boşlukları bulunan, bölmecikli, süngerimsi görünüşte, içinde sarı kemik iliğinin yer aldığı kemik kısmı. Devamını Oku

 • sert kemik: Uzun kemiklerin esas kısmını oluşturan, halkasal sistemlerden meydana gelen, dıştan periosteum, içten endosteum ile çevrelenmiş kemik yapısı. Kompakt kemik. Devamını Oku

 • kemik yangısı: Enfeksiyon, travma veya dejenerasyon nedeniyle kemik dokuda görülen vücut reaksiyonu, osteitis. Reaksiyon intrakortikal damarların çevresindeki ve kemik iliği boşluğundaki periostun vasküler bağ dokusu ile sınırlı olur. Devamını Oku

 • akademi örtüsü: 35 mm’Iik filmde, ses yolunun film üzerine alınmasından sonra saptanan resim boyunu gerçekleştiren örtü. Devamını Oku

 • süngerimsi kemik grefti: Kemiklerin süngerimsi kısımlarından küretle kazınarak alınan ince kemik yongalarının kırık çizgisi arası ve etrafına yerleştirilmesiyle uygulanan greft, spongiyöz greft, kansellöz greft. Devamını Oku

 • korakoit kemik: (Yun. korax: karga; eidos: şekil) Kürek kemiği ile göğüs kemiği (sternum) arasındaki göğüs kemerinde bulunan kemik. Devamını Oku

 • koroit: Gözün damar tabakasının kan damarları, melânositler, bağ dokusu hücreleri ve tellerince zengin gevşek bağ dokusundan oluşan kısmı. Retinanın beslenmesini sağlayan damarsal tabaka. Devamını Oku

 • dev hücreli kemik tümörü: Kedi, sığır ve köpeklerde seyrek olarak görülen, kemik iliği osteoklastlarından köken alan, dev hücreleri içeren, osteolitik yapısı nedeniyle radyografilerde karakteristik sabun köpüğü lezyonuyla belirgin kemik tümörü, kemiğin dev hücreli tümörü, osteoklastom. Devamını Oku

 • primer kemik: Embriyoda ve kemik kırıklarında tamir sırasında oluşan, bol osteoblâstların görüldüğü, matriksin inorganik tuzlar açısından fakir olduğu kemik doku. Lâmelsiz kemik, immatür kemik. Devamını Oku

 • kemik iliği: Büyük kemiklerin merkezinde bulunan ve yeni kan hücrelerinin üretildiği doku. Uzun kemiklerin ortalarında, kısa kemiklerin aralarında bulunan boşlukları dolduran, içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı ilik olarak iki tipi Devamını Oku

 • prefrontal kemik: Bazı omurgalılarda frontal kemiğin önündeki kemik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar