kemoototrof sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kemoototrof kelimesinin manası:

 1. (Yun. chemeia: değişme; autos: kendi; trophe: besin) Karbondioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji sağlayan organizmalar, bazı bakteriler.

kemoototrof ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kemotrof: (Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof. Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan organizma. Devamını Oku

 • kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. Devamını Oku

 • fototrof: (Yun. phos: ışık; trophe: besin) Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizma. Karbondioksit, oksijen ve su gibi basit moleküllerden kendi besinini sentezlemek için ışık enerjisini kullanabilen organizmalar. Devamını Oku

 • öz beslenen: (Yun. autos: kendi; trophe: besin) Besinini bağımsız olarak sağlayabilen. Ototrof. Devamını Oku

 • fotototrof: Işığı enerji, karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanan organizma. Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan Devamını Oku

 • rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı. Günlük besin Devamını Oku

 • ototrof: Özbeslenen. Bk. öz beslenen İnorganik Devamını Oku

 • organik kimya: Karbon birleşiklerinin incelenmesini konu alan kimya bölümü, uzvi kimya. Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Devamını Oku

 • azot devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam Devamını Oku

 • fotosentez: Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması. (Yun. phos: ışık; synthesis: birleştirme) Yeşil bitkilerin kloroplâstlarında karbon kaynağı olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da suyun kullanılması ile yeşil Devamını Oku

 • kemoheterotrof organizma: Organik maddeleri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan organizma. Devamını Oku

 • otofaj: (Yun. autos: kendi; phagein: yemek) 1. Kendi kendini sindiren. 2. Yumurtadan yeni çıkan yavru kuşun etrafa koşturup kendine besin araması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar