kemotaksi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kemotaksi kelimesinin manası:

 1. Kimyasal çekim
 2. (Yun. chemeia: değişme; taxis: ayarlama) Hücrelerin ya da serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyancıya karşı olumlu ya da olumsuz tepkimeleri. Pozitifkemotaksi, negatifkemotaksi gibi.
 3. Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu veya olumsuz tepkileri.

kemotaksi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • negatif kemotaksi: Bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Devamını Oku

 • olumlu kemotaksi: Bir kimyasal maddeye doğru organizmanın hareketi. Devamını Oku

 • kemotaksis: Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad. Devamını Oku

 • chemotropism: Simiotropizm, hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya uzaklaşma, kimyadoğrulumu. Kimyasal bir uyarıcıya tepki vererek büyüme veya hareket Devamını Oku

 • olumlu fiil: Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi. Olumlu hareketi karşılayan, olma ve yapma ifade eden; -mA olumsuzluk eki almamış fiil kök veya gövdesi: Devamını Oku

 • olumlu eylem: Olumlu fiil. (Derleme., olumlu fiil) Olumlu kavram veren eylem. Türkçede -me olumsuzluk eki almayan veya olumsuz koşaç değil sözcüğüyle kullanılmayan eylem: Sevdi, sevsin, sev, söylemeliydi, hastalanır, gelince, gelerek, gelip, yorgundur, Devamını Oku

 • işlenmiş hayvan gübresi türevleri: Hayvan atıklarının amonyak, formaldehit veya diğer kimyasal maddelerle muamele edilmesiyle üretilen kompostlar, maya mantarları, yosunlar veya diğer organizmalar gibi hayvan artıklarının kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik değişimlerinden elde edilen ürünler. Devamını Oku

 • in vitro: Yapay ortamda Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde (Petri kapları, kültür şişeleri vb.) yetiştirilmeleri veya bulunmaları. Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • çelişik: Çelişmeli. Aralarında çelişme bulunan (önermeler, yargılar, kavramlar, terimler). Buna göre: 1- Biri ötekinin değillenmesi olan terimler. (Ör. ak ve ak olmayan.) 2- Aynı özne ve aynı yüklemi olan, ancak nitelik Devamını Oku

 • kirpikli epitel: Bk. silli epitel Birçok organda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerin serbest yüzeyinde hareketli veya hareketsiz siller taşıyan epitel, silli epitel. Devamını Oku

 • biyokatalizör: Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde. Devamını Oku

 • altık: Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: “Kimi insanlar fânidir” önermesi “Bütün insanlar fânidir” önermesinin altığı olur. Devamını Oku

 • kirpik: Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri Örnek: Onun, yaşlarla dolu uzun kirpiklerinin arasından… R. N. Güntekin Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar. Birçok ökaryot hücrelerin yüzeyinden dışarı uzamış Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar