kemotaksis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kemotaksis kelimesinin manası:

 1. Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi.
 2. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad.
 3. Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) tepkimeleri.

kemotaksis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kemotaksi: Kimyasal çekim (Yun. chemeia: değişme; taxis: ayarlama) Hücrelerin ya da serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyancıya karşı olumlu ya da olumsuz tepkimeleri. Pozitifkemotaksi, negatifkemotaksi gibi. Devamını Oku

 • chemotropism: Simiotropizm, hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya uzaklaşma, kimyadoğrulumu. Kimyasal bir uyarıcıya tepki vererek büyüme veya hareket Devamını Oku

 • olumlu kemotaksi: Bir kimyasal maddeye doğru organizmanın hareketi. Devamını Oku

 • negatif kemotaksi: Bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Devamını Oku

 • tropism: İ, biyol dogrulum Genellikle usually uyarıcıya pozitif veya negatif tepki vererek büyüyen bir organizmanın oryantasyonu (Biyoloji) Devamını Oku

 • taksi: Belli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan otomobil Örnek: Taksi bir karışıklığın çıktığını görünce hemen gazlayıp uzaklaştı. Ç. Altan Göçüm. Serbest hareket eden ve özellikle küçük organizmaların, ışık kaynağı gibi uyaran bir Devamını Oku

 • olumlu fiil: Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi. Olumlu hareketi karşılayan, olma ve yapma ifade eden; -mA olumsuzluk eki almamış fiil kök veya gövdesi: Devamını Oku

 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, Devamını Oku

 • thigmotaxis: Bir organizmanın mekanik tahrik/uyarım kaynağŸından uzağŸa veya ona doğŸru hareketi (Biyoloji) Devamını Oku

 • negatively: Olumsuz yönde Olumsuz bir şŸekilde, negatif bir şŸekilde; olumsuz tutum ile, olumlu bir şŸekilde olmadan Devamını Oku

 • depolarizasyon: Bk. ucaysızlanım Kutupsuzlaşma Zar boyunca Devamını Oku

 • iyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün. Bk. üşer Devamını Oku

 • pozitif yönelim: Bir organizmanın uyartı kaynağına doğru hareketi. Pozitif tropizm. Devamını Oku

 • katyon: Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, artın. Bk. artın Devamını Oku

 • bacillus: Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar