kent kurulu üyesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kent kurulu üyesi kelimesinin manası:

 1. Kent genel kurulunu oluşturan ve genellikle seçimle işbaşına gelen kişilerden her biri.

kent kurulu üyesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kent yönetim kurulu: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekli kurul. Devamını Oku

 • kent başkanı: Kent yönetiminin başı; kimi ülkelerde özeksel yönetimce atanmakla birlikte, çoğu ülkelerde seçimle iş başına gelen, yerel yönetimin başı. Devamını Oku

 • kent tasarcısı: Kentlerin düzgün ve tasarlı bir biçimde gelişmesi amacıyla düzentasar hazırlayan kişilerden oluşan kümeye başkanlık eden, kent ve tasarım bilimleri öğrenimi yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış kimse. bkz. kent-bilim uzmanı. Devamını Oku

 • kent genel kurulu: Halkın, belli süreler için seçtiği üyelerden oluşan ve kenti ilgilendiren önemli vargıların alındığı, kent yönetiminin en yetkili örgeni. Devamını Oku

 • tasarlama kurulu: 1 – Ülkemizde, kent ve kasabaların düzen tasarlarını oluşturma evresinde, gerekli araştırmaları yapan, yaptıran, yaptırmayı tasarlayan örgütlere yardımcı olmak üzere yetkili kişilerden oluşmasını yasaların öngördüğü araştırma ve danışma kurulu. 2 – Amerika Birleşik Devietleri’nde, kent düzentasarlarının hazırlanmasından sorumlu olan görevlilerden oluşan kurul. Devamını Oku

 • güzel kent akımı: 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli öğeler olarak, kent özeklerinin, anıtların ve deniz, akarsu ve göl kıyılarının korunmasına, düzenlenmesine önem veren kentçilik akımı. Devamını Oku

 • yatıkent: Çok yoğun nüfuslu işleyim kuruluşlarının biraraya toplandığı işleyim bölgelerinde, nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan işçilerin, çalışma saatleri dışında kalan süreylerini geçirdikleri, oturdukları, yemek yedikleri ve yattıkları konutlardan oluşan bir tür uydu-kent. Devamını Oku

 • etkin kent akımı: Kent tasarlamasında ve yönetiminde, bilimsel yöneticiliğe, bölgelemeye, bayındırlık etkinliklerine ve özellikle karayolları yapımına öncelik tanıyan kentçilik akımı. Devamını Oku

 • ortaçağcıl kent: Toplumsal ve ekonomik yapısı, yönetkil kurumlarıyla ortaçağın özelliklerini yansıtan, küçük oylumlu, dar sokaklı, ekonomik etkinliklerin ayrımlaşmamış olduğu, din ve savunma işlevlerinin önem ve öncelik taşıdığı, genellikle kale duvarları arasında kurulmuş kent. Devamını Oku

 • kent atıklarının yok edilmesi: Kent atıklarının, kent dışına götürülüp büyük çukurlara gömülerek ya da türlü uygulayımsal süreçlerden geçirilerek insan sağlığına dokuncalı olmaktan çıkarılması. Devamını Oku

 • kamusal kent işgörüleri: Yerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları ve genellikle devlet, kent yönetimi gibi kamu tüzel kişiliklerince doğrudan doğruya ya da onların gözetim ve denetimi altında, kazanç amacı olmaksızın yerine getirilen, yol, okul, gezilik, durguluk, su, elektrik, havagazı ve toplu taşıma gibi gereksinmelerle ilgili işler ve kolaylıklar. bkz. kamu görevi. Devamını Oku

 • naipler kurulu: Bir hükümdarın işlerini yürütmekle görevlendirilen kişilerden oluşan kurul. Devamını Oku

 • ana kent: Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, ana şehir. Devamını Oku

 • taşkent: Taş-Kent. Özbekistan´ın başkenti. Devamını Oku

 • yüksek seçim kurulu: Seçim işlerini düzenleyen, sonuçları alıp ilan eden, seçimle ilgili yolsuzlukları önleyen kurul. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar