kerameti ilmiye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kerameti ilmiye kelimesinin manası:

 1. İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hasıl olan ilmi keramet. (Osmanlıca'da yazılışı: keramet-i ilmiye)

kerameti ilmiye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kerameti aleviye: Hz. Ali Efendimize aid keramet. (Bak: Kaside-i Ercuze) (Osmanlıca’da yazılışı: keramet-i aleviye (r.a.)) Devamını Oku

 • kerameti kevniye: Kudret-I Rabbaniyenin ihsanı ile letafet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü’minin bir sıkıntısı halinde Cenab-ı Hakk’a dua edip ind-i İlahide makbul bir zattan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlahi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerinden kilitli muhkem bir hücresinde hapis olan bir zatın, orada ibadet Devamını Oku

 • mebahııışııı ilmiye: İlmi bahisler. (Osmanlıca’da yazılışı: mebah–ııış-ııı– ilmiye) Devamını Oku

 • ilmiye ricali: İlmiye tarikinin yüksek tabakasına verilen addır. Bunun yerine “rical-i ilmiye” tabiri de kullanılırdı. İlmiye mensubları cübbe ile sokağa çıktıkları halde ilmiye ricali lata yahut biniş giyerlerdi. Devamını Oku

 • kisvei ilmiye: İlim adamlarına, hocalara ait elbise. (Osmanlıca’da yazılışı: kisve-i ilmiye) Devamını Oku

 • ilmiye: Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı. Din işleriyle uğraşanların mesleği. Devamını Oku

 • desatiri ilmiye: İlmin düsturları. İlmin icab ettirdiği kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desâtir-i ilmiye) Devamını Oku

 • ilmiye kıyafeti: İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden rical kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin, “İlmiye” maddesinde yazılı, resmi günlere mahsus kıyafetleri de vardı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • kerameti kendinden bilmek: Başka bir etkenle kavuştuğu iyi durumu kendi çabasının verimi ya da değerinin karşılığı saymak. Devamını Oku

 • şeyhin kerameti kendinden menkul: Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne inanılmadığını anlatmak için söylenir. Devamını Oku

 • ilmiye rütbeleri: İlmiye denilen ulema sınıfına mahsus rütbeler. Rütbeler, aşağıdan üste doğru şöyle idi: Müderrislik, kibar-ı müderrisin, mahreç mevleviyeti, bilad-ı hamse mevleviyeti, Haremeyn-iş şerifeyn mevleviyeti, İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği. Devamını Oku

 • keramet: Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum Örnek: Babamın, mucize ve keramet kıssaları olarak bize anlattığı şeyler bu çeşit gülünç ve çocukça masallardı. Y. K. Karaosmanoğlu Olağanüstü durum. Keramet sayılabilecek nitelikte olan Devamını Oku

 • keramet sahibi: Keramet gösterebilen (kimse) Örnek: Soylu Seyfullah Paşa, hakikaten keramet sahibi bir adamdı. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • cezbeli: Cezbesi olan Örnek: Dünyanın bir ucundan cezbeli, keramet ve sır sahibi bir derviş çıkageliyor. H. R. Gürpınar Devamını Oku

 • miracle: Mucize, harika, keramet Mucize, harika, harika şey, keramet, alamet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar