kerameti kendinden bilmek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kerameti kendinden bilmek kelimesinin manası:

 1. Başka bir etkenle kavuştuğu iyi durumu kendi çabasının verimi ya da değerinin karşılığı saymak.

kerameti kendinden bilmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • şeyhin kerameti kendinden menkul: Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne inanılmadığını anlatmak için söylenir. Devamını Oku

 • kendinden: Kendi aklından, kendi kendine Örnek: Biliyor da mı söylüyor, yoksa kendinden mi uyduruyor? M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • haddini bilmek: Kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek. Devamını Oku

 • kendinden geçme: Uyaranlara karşı duyarlığın yok olduğu, çevrede olup bitenlerin algılanamadığı bir tür uyku durumu. Devamını Oku

 • ezbere bilmek: 1) bir yerin her yanını iyice bilmek: “Buraların altını ezbere bilirim, ezbere.” -S. F. Abasıyanık. 2) bir şeyin bütün niteliklerini çok iyi öğrenmiş olmak: “Yolun neresi kayalık, neresi kumsal hep ezbere bilirdi.” -Halikarnas Balıkçısı. Devamını Oku

 • yanma verimi: Kazan ya da sobada yanan yakıtın yararlanılan ısıl değerinin, bütün ısıl değerine oranı. Bk. yanma verimi Devamını Oku

 • densizlik: Densiz olma durumu, densizce davranış Örnek: Elimi uzatsam benim olacak bir vazoya sırt çevirip başkasına kaptırınca onu benden çalınmış saymak neden? … kendi densizliğimden. H. Taner Devamını Oku

 • taşıyıcılık durum: Bir canlının enfeksiyöz etkenle sürekli olarak enfekte olması durumu. Devamını Oku

 • saldırganlık: Saldırgan olma durumu. Saldırgan bir biçimde davranma Örnek: Oralar her saldırganlıktan korunmuş Türk kucağı idi. R. E. Ünaydın Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası. Devamını Oku

 • değiştirilmiş üstel eğri: T zaman değişkeni sonsuza giderken y’nin kavuşmaz değerinin artı c değişmezine eşit olduğu, (…) biçimindeki büyüme eğrisi. Devamını Oku

 • kavuşturmak: Kavuşmasını veya kavuşmalarını sağlamak Örnek: Kollarını kavuşturup gözyaşı dökmekten başka elinden ne gelir? A. İlhan Devamını Oku

 • hürmet etmek: Saymak, saygı göstermek Örnek: Sanata her yerde hürmet etmek lazımdır. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • enumerate: Saymak, birer birer saymak veya söylemek Saymak, birer birer saymak, sayıp dökmek, belirtmek Devamını Oku

 • ses değişmesi: Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: jilet > cilet, kaçtı > kaştı, Necdet > Nejdet gibi. Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: Fadıl< fazıl, hidmet< hizmet, Devamını Oku

 • kerameti aleviye: Hz. Ali Efendimize aid keramet. (Bak: Kaside-i Ercuze) (Osmanlıca’da yazılışı: keramet-i aleviye (r.a.)) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar