kerameti kevniye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kerameti kevniye kelimesinin manası:

 1. Kudret-I Rabbaniyenin ihsanı ile letafet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı halinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlahide makbul bir zattan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlahi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerinden kilitli muhkem bir hücresinde hapis olan bir zatın, orada ibadet ve taatla meşgul olduğu bir zamanda görüldüğü halde, aynı zat aynı zamanda çarşıda halk arasında veya camide görülmesi ve bir zata şiddetli ve kesretli zehirlemelerle su-i kasdlar yapıldığı halde, ona zehir tesir etmemesi ve ona düşmanları tarafından kurşun isabet ettirilememesi ve tayy-ı mekan ve bast-ı zaman gibi harika hallere mazhar olması gibi hadiselere o zatın "keramet-i kevniyesi" denilmektedir. Bu gibi harika haller Cenab-ı Hak indinde ve Resul-ü Ekrem (A.S.M.) yanında makbul ve mahbub olan ender velilerde zuhur eder. (Z. Gündüzalp) (Osmanlıca'da yazılışı: keramet-i kevniye)

kerameti kevniye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kerameti ilmiye: İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk’ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hasıl olan ilmi keramet. (Osmanlıca’da yazılışı: keramet-i ilmiye) Devamını Oku

 • kerameti aleviye: Hz. Ali Efendimize aid keramet. (Bak: Kaside-i Ercuze) (Osmanlıca’da yazılışı: keramet-i aleviye (r.a.)) Devamını Oku

 • fünunu kevniye: Kevne (kainattaki fiziki, kimyevi ve hayati hadiselere) dair fenler. (Osmanlıca’da yazılışı: fünun-u kevniye) Devamını Oku

 • kerameti kendinden bilmek: Başka bir etkenle kavuştuğu iyi durumu kendi çabasının verimi ya da değerinin karşılığı saymak. Devamını Oku

 • şeyhin kerameti kendinden menkul: Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne inanılmadığını anlatmak için söylenir. Devamını Oku

 • miracle: Mucize, harika, keramet Mucize, harika, harika şey, keramet, alamet Devamını Oku

 • aşkı lahutı: Cenab-I Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlahi, aşk-ı hakiki, aşk-ı manevi gibi tabirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dair şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifade eder. (Osmanlıca’da yazılışı: aşk-ı lâhûtî) Devamını Oku

 • aşkı lahutı: Cenab-I Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlahi, aşk-ı hakiki, aşk-ı manevi gibi tabirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dair şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifade eder. (Osmanlıca’da yazılışı: aşk-ı lâhûtî) Devamını Oku

 • müdebbiri hakım: Hikmetle tedbir eden. Her işini çok hikmet ve tedbirle yapan. Cenab-ı Hak.(Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve dağvari, pamukmisal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı, gafil insanın başına Devamını Oku

 • keramet: Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum Örnek: Babamın, mucize ve keramet kıssaları olarak bize anlattığı şeyler bu çeşit gülünç ve çocukça masallardı. Y. K. Karaosmanoğlu Olağanüstü durum. Keramet sayılabilecek nitelikte olan Devamını Oku

 • outdoorsy: DışŸ mekan ile ilgili, dışŸarıda olma özelliğŸi; dışŸ mekan için uygun; açık hava sporları meraklısı (kampçılık, balıkçılık, avcılık, vs. gibi) Devamını Oku

 • keramet sahibi: Keramet gösterebilen (kimse) Örnek: Soylu Seyfullah Paşa, hakikaten keramet sahibi bir adamdı. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • alacaklının direnmesi: Kendisine yapılacak ödeme ya da verilecek nesne için borçlusunca kurallara uygun davranış ve işlemler yapıldığı halde alacaklısının bunları kabul etmemesi. Devamını Oku

 • eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, Devamını Oku

 • eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar