keratohiyalin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keratohiyalin kelimesinin manası:

 1. (Yun. keras: boynuz; hyalos: cam) Epidermisin granüllü tabakasındaki hücrelerin içinde bulunan granüller.

keratohiyalin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keratohiyalin granülleri: Deride epidermisin Devamını Oku

 • keratohiyalin granülleri: Deride epidermisin Devamını Oku

 • akantolizis: Derinin dikensi tabakasındaki kerationositlerin birbirinden ayrılması. Epidermisin içinde yarıklar ve içi sıvı dolu keseciklerin oluşmasına neden olur. Devamını Oku

 • keratin: Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde. Tırnak ve boynuzun ana maddesi. Devamını Oku

 • zehir çengeli: (Yun. khele: çengel; keras: boynuz) Örümceklerde (Araneida) başlıgöğsün (sefalotoraks) ön bölgesinde bulunan ve bir zehir kesesine bağlı olan bir tip ekstremite. Keliser. Devamını Oku

 • granulocyte: Granülosit, sitoplazmasında granüller bulunan akyuvar (Bijoloji) Devamını Oku

 • granulocyte: Granülosit, sitoplazmasında granüller bulunan akyuvar (Bijoloji) Devamını Oku

 • formalin pigmenti: Hücrelerin dışında bulunan hemoglobinin formalinle birleşmesi sonucu oluşan, uzun süre formalin çözeltisi içerisinde bekletilen kandan zengin doku örneklerinde oluşan çökelti. Kahverengi siyah veya yeşilimtırak siyah renkte, değişen büyüklüklerde ve köşeli granüller h Devamını Oku

 • seratobranşiyal: (Yun. keras: boynuz; brangchia: solungaç) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı. Devamını Oku

 • blastomer: (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. Devamını Oku

 • granülosit yapımı: Kemik iliğinde granülosit olma yönünde uyarılan hücrelerin hemositoblastuslardan bölünerek sırasıyla miyeloblastus, promyelositus ve metamiyelositusların biçimlenmesi. Poietinlerin etkisi altında bölünmeler sonucu nötrofil, eozinofil ve bazofil granülositler ortaya çıkar. Devamını Oku

 • delta hücreleri: Hipofiz bezindeki bazofil hücrelerin, küresel granülleri bulunan bir tipi olup, FSH ve LH hormonlarını salgılayan, gonadotrop hücreler de denen hücreler. Pankreasın Langerhans adacıklarında bulunan, içinde küçük ve mavi boyanan granuller Devamını Oku

 • tenis raketi organeli: İnsanlarda ve sığırlarda, epidermisin antijen sunan Langerhans hücrelerinde bulunan, tenis raketi görünümündeki hücresel yapı, Birbeck granülü. Devamını Oku

 • alfa hücreleri: Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalâde parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, Devamını Oku

 • langerhans hücresi: Esas itibariyle derinin stratum spinosum tabakasında bulunan, sitoplâzmasında çubuk şeklinde granülleri olan, melânositlere benzeyen yıldız şeklindeki hücreler. Pankreasın endokrin kısmındaki Langerhans adacığı hücrelerine verilen ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar