kesiklik önsavı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kesiklik önsavı kelimesinin manası:

 1. Uyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafi millî hasılayı doğal gayrisafi millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne çıkmasına yol açacağını, izleyen dönemde ise işsiz kalanların iş becerilerini ve iş bulma umutlarını yitirmelerine bağlı olarak doğal işsizlik oranının yükseleceğini ve enflasyon karşıtı politika veya durgunluk sona erse de doğal oranların ulaştığı yeni düzeyde kalacağını ileri süren Yeni Keynesyen önsav.

kesiklik önsavı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • göreli gelir önsavı: Tüketicilerin tüketim kararlarının birbirinden bağımsız olmadığını, herbirinin tüketim düzeyinin ait olduğu gruptaki oturduğu semt, çalıştığı iş gibi göreli gelir düzeyine bağlı olduğunu ileri süren, mutlak gelir önsavı ve tüketim bulmacası sorununa karşı olarak 1949 yılında James S. Duesenberry tarafından geliştirilen önsav. krş. gösteriş etkisi Devamını Oku

 • kalabalıklaşma önsavı: Özellikle kadın ve göçmen işçilerin ağırlıklı olarak bulunduğu işgücü piyasalarında hiçbir işlendirme engeli olmadığı ya da çok az olduğu için ücretlerin baskı altında tutulduğunu ileri süren ve J. S. Mill ile F. Edgeworth’un işgücü piyasalarındaki ayrımcılığı açıkladıkları model. Devamını Oku

 • kesiklik hipotezi: Bk. kesiklik önsavı Devamını Oku

 • kesiklik hipotezi: Bk. kesiklik önsavı Devamını Oku

 • doğrusal önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir dağılımın evrendeğerlerinin doğrusal işlevi olarak belirtilebilen istatistiksel önsav. Devamını Oku

 • yokluk önsavı.: Bk. sıfır önsavı. Devamını Oku

 • boş önsav: Bak. sıfır önsavı Devamını Oku

 • ek çalışan önsavı: İktisadi dalgalanmaların daralma evresinde, hanehalkının reel gelir düzeyini korumak ve sürdürmek amacıyla ailedeki çalışmayan diğer bireylerin de işgücüne katılacakları varsayımına dayanan ve iktisadi konjonktürle işgücüne katılım oranı arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren önerme. Devamını Oku

 • istatistiksel önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılıksal dağılımın biçimine ya da değiştirgesine ilişkin varsayım, anlamdaş önsav. Devamını Oku

 • önsav sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsavı geri çevirip çevirmeme için verilen kural da yöntem. Devamını Oku

 • birleşik önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılık işlevinin tüm evrendeğerlerinin özelleştirilmediği önsav. Devamını Oku

 • önsav: Gözlenen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere yönelik açıklama taslağı ya da belirli olaylara ilişkin geçici bir açıklama işlevi gören önkabul. Bk. istatistikselönsav. Devamını Oku

 • friedman savage önsavı: Şans oyunları ve sigortanın varoluş nedenini açıklayan ve göreli olarak düşük gelir düzeylerinde, belirli bir eşikten sonra kişisel gelir azaldıkça paranın marjinal faydasının azalacağını ileri süren yaklaşım. Devamını Oku

 • kesiklik: Kesik olma durumu. Ansızın duyulan hâlsizlik, kırıklık, yorgunluk. Devamını Oku

 • kulağı kesiklik: Kulağı kesik olma durumu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar