kesişme açısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kesişme açısı kelimesinin manası:

 1. Kesişen iki doğru için, oluşturdukları açılardan küçük olanının salt ölçüsü.
 2. Kesişen iki eğri için, kesişme noktasından eğrilere çizilen iki teğet arasındaki açı.
 3. Kesişen iki düzlem için, kesişim doğrusu üzerindeki bir noktadan kesişime çizilen ve düzlemler içinde kalan iki dik doğru arasındaki açı.

kesişme açısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kesişine doğrusu: Uzayda iki düzlemin en az bir ortak noktası varsa, bu iki düzlem kesişme doğrusu denilen bir doğru boyunca kesişirler. Devamını Oku

 • kesişen düzlemler: En az bir ortak noktaları bulunan iki düzlem. Farklı iki düzlemin en az bir ortak noktaları varsa, bu iki düzlem bu noktadan geçen bir doğru boyunca kesişirler. Devamını Oku

 • kesişme: Kesişmek işi. Devamını Oku

 • kesişme: Kesişmek işi. Devamını Oku

 • kesişme yeri: Birkaç yolun, özellikle anayolların birleştiği yerlerde ortaya çıkan ve gidişgelişin düzenlenmesi bakımından tasarcılarca kullanılan genişliklere verilen ad. Devamını Oku

 • kesişim imi: İki küme adından kesişim kümesinin adını oluşturan,ikili işlev imi: (…) Bir kümeler kümesi adından kesişim kümesinin adını oluşturan birli işlev imi: (…) . Devamını Oku

 • kesişen kümeler: En az bir ortak noktası bulunan kümeler, ayrık olmayan kümeler. Başka bir deyişle, kesişimi boş olmayan kümeler. Devamını Oku

 • normal: Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun .Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Devamını Oku

 • toplu sözleşme: İş kanununa göre, işverenle bir yerde çalışan işçiler arasındaki çalışma şartlarını ve ücretleri düzenlemek amacıyla, işçilerin bağlı olduğu sendika ile işveren arasında belli bir süre için imzalanan anlaşma. Umûmî mukavele. Devamını Oku

 • değme açısı: Sıvı ile katının değdiği yerde, sıvı yüzeyi ile katınınki arasındaki açı. Sıvı ile katının değdiği yerde, sıvı yüzeyi ile katınınki arasındaki açı. Devamını Oku

 • frontal kesi: Vücudu sırt ve karın bölgelerine ayıran boyuna bir kesi. Devamını Oku

 • sagital kesi: (Lât. sagitta = ok) Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit bölgeye ayıran boyuna bir kesi. Devamını Oku

 • söyleşme: Söyleşmek işi. Bir filmde, bir televizyon oyununda yer alan, kişiler arasındaki konuşmaları oluşturan sözler. Devamını Oku

 • katkısız yerleşme yoğunluğu: Bir kentte belirlenmiş yolların sınırlan içinde kalan yerbölümleri toplamının bir hektarına düşen insan sayısı. Devamını Oku

 • kesişmezlik kuralı: Eş bakışımlı iki nicem duru erke düzeyi eğrilerinin, öğeciklerarası uzaklık büyüdükçe kesişmeden değişmesi kuralı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar