ketalar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ketalar kelimesinin manası:

 1. Katamin hidroklorürün ticari adı.

ketalar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • commercialism: Ticari gelenekler Ticari tutum Ticari Devamını Oku

 • commercially: Ticari olarak Ticari olarak, ticari bir şŸekilde (satın alma ve satma ile ilgili, ticaretle ilgili) Devamını Oku

 • bedelsiz dışalım: Karşılığında döviz ödenmeksizin, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışından getirilmesi. Devamını Oku

 • bedelsiz dışsatım: Döviz getirisi olmaksızın, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışına çıkarılması. Devamını Oku

 • lingua franca: Eskiden Akdeniz sahillerinde konuşulan İtalyanca’dan bozma dil Milletlerarası ticari dil. Devamını Oku

 • commercialese: Ticaret dili, ticari yaşŸıma stili; ticari jargon Devamını Oku

 • largaktil: Klorpromazin hidroklorür. Devamını Oku

 • alfentanil hydrchloride: Alfentanil hidroklorür Devamını Oku

 • atebrin: Kuinakrin hidroklorür. Devamını Oku

 • quinacrine hydrochloride: Kuinakrin hidroklorür Devamını Oku

 • chlobutinol hydrochlorur: Klobutinol hidroklorür Devamını Oku

 • rithodrine hydrochloride: Ritodrin hidroklorür Devamını Oku

 • ketamine hydrocholoride: Ketamin hidroklorür Devamını Oku

 • commercial: Ticari Radyo veya televizyon ilânı Devamını Oku

 • mercantile: Ticarete ait, ticari Ticari, ticaret Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar