ketamine hydrocholoride sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ketamine hydrocholoride kelimesinin manası:

 1. Ketamin hidroklorür

ketamine hydrocholoride ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • largaktil: Klorpromazin hidroklorür. Devamını Oku

 • alfentanil hydrchloride: Alfentanil hidroklorür Devamını Oku

 • atebrin: Kuinakrin hidroklorür. Devamını Oku

 • quinacrine hydrochloride: Kuinakrin hidroklorür Devamını Oku

 • chlobutinol hydrochlorur: Klobutinol hidroklorür Devamını Oku

 • rithodrine hydrochloride: Ritodrin hidroklorür Devamını Oku

 • ketalar: Katamin hidroklorürün ticari adı. Devamını Oku

 • nalokson: Kimyaca N-alilnoroksimorfon hidroklorür olan opioit antagonisti bir ilaç. Devamını Oku

 • klorür tuzu: Narkotik ve psikotrop maddenin kana karışabilmesi için, baz formunun hidroklorür ile tepkimesi sonucu oluşan tuz. Devamını Oku

 • klorpromazin: Formülü C17H19ClN2S olan, amin kokulu, alkali tepkime gösteren, kusmaya karşı ve yatıştırıcı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı. Nöroleptik amaçla, hidroklorür tuzu h Devamını Oku

 • narsil: Formülü C25H31O8N.HCl, mol kütlesi 510,0 g olan, renksiz kristaller şeklinde olan ve suda az çözünen etilmarsen hidroklorür olarak bilinen bir madde. Devamını Oku

 • osazon: Formülü R-C=N-NH(C6H6) olan genel yapısında, polihidroksi aldehit veya ketonların, fenilhidrazin hidroklorür ve sodyum asetat ile ısıtılması sonucu elde edilen, suda çözünmeyen, sarı veya turuncu renkli kristal şeklinde bir madde. Devamını Oku

 • akridin boyaları: Kömür katranından elde edilen, irin, kan, serum ve doku artıkları gibi ortamlarda da etkinliğini kaybetmeyen ve bakterilerin DNA çift zincirindeki baz çiftleri arasına yerleşerek antibakteriyel etkinlik gösteren diaminoakridin (rivanol), akriflavin, aminakrin hidroklorür ve proflavin hemisülfat gibi boya maddeleri. Akridin boyalarının bu etkinlikleri hipokloritlerce engellendiğinden birlikte veya arka arkaya kullanılmamalıdır. Devamını Oku

 • street names for ketamine: Jet Devamını Oku

 • morfin: Afyonda % 10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği olan önemli bir alkaloit. Afyonun bileşiminde bulunan uyuşturucu etkiye sahip temel alkaloit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar